اینفو : سرگرمی


جوک زشت خنده دار و بی تربیتی زناشویی سری چهارم

سرگرمی

‏یکی توییت کرده من فقط با کسایی که فرندز دیدن میتونم وارد رابطه شم، اونا رابطه رو درک میکنند، شما با چه آدمایی میتونید وارد رابطه شید؟ من خودم اونایی که ستایش دیدن.

ادامه مطلب جوک زشت خنده دار و بی تربیتی زناشویی سری چهارمجوک سری دوم

سرگرمی

نوشته:«من با افزایش سن مشکلی ندارم. مشکلم اینه حس می کنم به اندازه ی سنم زندگی نکردم.»
خب مثلا اگه با افزایش سن مشکل داشتی چه گوهی میتونستی بخوری؟مثلا جلوی گذشت زمانو میخواستی بگیری؟

 

ادامه مطلب جوک سری دوم


جوک سری 1

سرگرمی

اگه اکانتی با نام پسر بود، طرف پسره
اگه اکانتی با نام نامشخص بود، طرف پسره
اما اگه اکانتی با نام دختر بود... باز به احتمال پنجاه درصد طرف پسره

 

ادامه مطلب جوک سری 1