اینفو : eshgh-aflatoni


عشق افلاطونی قسمت دوم

داستان

طبقه اول که سه تا پله هم میخورد تا بره پایین شامل یم هال پذیرایی و یک آشپزخونه و یک سرویس بهداشتی بود و فهمیدم این طبقه شایانه. از در ورودی چندتا پله میخورد و میرفت طبقه بالا که یک هال و یک خوابو یک آشپزخونه کوچیک بود بدون سرویس که برادر شایان همراه با زن و دوتا بچش زندگی میکردن. 

ادامه مطلب عشق افلاطونی قسمت دوم


عشق افلاطونی قسمت هفتم

داستان

هواروب گرمی میرفت سیناوسمیه قراریک بیرون شهرروباماگذاشتن. روزجمعه بابرداشتن وسایل پیک نیک رفتیم بیرون تختی اجاره کردیم ونشستیم ب گل گفتنو گل شنفتن ک زنی کولی ب طرف من اومداصرارداشت فالموبگیره سمیه هم گفت بزاربگیره ویکم بخندیم.

ادامه مطلب عشق افلاطونی قسمت هفتم