اینفو : hanooz asheghamهنوز عاشقم قسمت سوم

داستان

گفتم پام رو قطع کردن و تمام ماجرارو واسش توضیح دادم. زیاد ناراحت نشدو چشماشو چپ کرد و گفت ببین حامد از حرفم ناراحت نشو ولی کسی که با خواهرم اونطور کرد حقش بدتر از ایناستگفت شاید بگی چقدر سنگدلم یا بی احساسم نه نیستم. ولی کاش این مدت یه خبری از خواهرم میگرفتی که داره چطور زندگی میکنه .کاش لااقل یه بارم که شده میومدی دیدن خوانوادم.گفتم من که صد بار از مادرم حال سپیده رو میپرسیدم. پدرت به مادرم اجازه نداد بیاد پیش سپیده به نظرت بمن اجازه میداد؟

 

ادامه مطلب هنوز عاشقم قسمت سوم