اینفو : jari

جاری قسمت اول

داستان

اسمم شبنمه.در حال حاضر پنجاه سالمه یعنی چندماه بعد پنجاه سالم میشه و اینجا میخوام داستان زندگیمو براتون بنویسم ک مربوط ب نوزده سالگیم تا ب امروز هست.یه خونه ی کاهگلی بود یه مادرشوهر غرغروی پیر داشتم.

ادامه مطلب جاری قسمت اول