اینفو : khorshid
خورشید قسمت چهارم

داستان

حجت جاخورد و ساکت شد ولی سریع خودشو جمع کرد و گفت کدوم خری همچین پرت و پلاییو بهت گفته.از من اصرار و از اون انکار تا اینکه گفت هرکی گفته بگو‌بیاد با فیلم ثابت کنه.بدجوری دلم می خواست حالشو بگیرم و جنس خرابشو به خودش ثابت کنم.

ادامه مطلب خورشید قسمت چهارم