اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:اسب سوار

این کارت نشان دهنده زمانی بسیار زود است.یک روز ، یک هفته یا نهایتا 1 ماه یا نشان دهنده ماه اول سال میلادی، ژانویه -11 دی تا 11 بهمن-می باشد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.