اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:پرنده

کارت پرنده نشان دهنده عدد 12 است. این می تواند به معنای وقوع نیت شما در دوازدهمین ماه میلادی ماه دسامبر -10 آذر تا10 دی-، یا 12 روز بعد از زمان نیت، 12 هفته بعد یا 12 ماه بعد باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.