اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:لنگر

کارت لنگر معمولا به چیزی که زود اتفاق نمی افتد اشاره دارد.در حالیکه ممکن است اشاره به ماه سپتامبر-10 شهریور تا 8 مهر- داشته باشد به همان اندازه ممکن است اشاره به دوره زمانی دور داشته باشد حتی چند سال بعد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.