اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:درخت

کارت درخت نشان دهنده عدد 5 است. این می تواند به معنای وقوع نیت شما در پنجمین ماه میلادی ماه می -11 اردیبهشت تا 10 خرداد -، یا 5 روز بعد از زمان نیت، 5 هفته بعد یا 5 ماه بعد باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.