اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:تابوت

کارت تابوت نشان دهنده عدد 8 است. این می تواند به معنای وقوع نیت شما در هشتمین ماه میلادی ماه آگوست -10 مرداد تا 9 شهریور-، یا 8 روز بعد از زمان نیت، 8 هفته بعد یا 8 ماه بعد باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.