اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:دسته گل

کارت دسته گل نشان دهنده عدد 9 است. این می تواند به معنای وقوع نیت شما در نهمین ماه میلادی ماه سپتامبر -10 شهریور تا8 مهر-، یا 9 روز بعد از زمان نیت، 9 هفته بعد یا 9 ماه بعد باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.