اینفو فال تاروت آنلاین

فال تاروت

این مطلب باتوجه به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حذف گردید

توضیح :

در قسمت پایین یک سری کارت تاروت می بینید . باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید سپس روی کارتها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید . کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست.

کارتهای نمایان شده نباید تکراری باشند اگر کارتی تکراری بود یک بار دیگر کلیک کنید .

روش نیت کردن

سوالات غلط : من در کار ..... موفق می شوم یا نه ؟

سوال صحیح : آیا من در کار .... موفق می شوم ؟

سوال غلط : من با .... ازدواج می کنم یا نه ؟

سوال صحیح : آیا من با .... ازدواج می کنم ؟


فال تاروت

برای گرفتن فال تاروت ابتدا نیت کرده و سپس روی یکی از کارتها زیر کلیک کنید تا نتیجه معلوم شود.

این مطلب باتوجه به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حذف گردید


Powered by Batflat.