مجله علمی خبری اینفو

اسم کردی اسم ترکی اسم عربی اسم لری

معنی نام تیام

تيام : (لُري) 1- چشمانم؛ 2- (به مجاز) عزيز و گرامي.


معنی نام تیارا

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا


معنی نام آساره

آساره : (لری، دزفولی) ستاره.
1نام های دخترانه شروع شده بانام های پسرانه شروع شده با