اینفو تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی istj


افراد با تیپ شخصیتی ISTJ، افرادی هستند عمل گرا که ذهنیتشان براساس واقعیت بوده و در قابل اعتماد بودن آنها شکی نیست

ویژگی های مختلف تیپ شخصیتی ISTJ

 تیپ ISTJ: درون گرا – حسی – منطقی – قضاوتی.

جمله افراد ISTJ: «كارها را درست انجام دهید و به آنچه كه برای خود و سازمان‌تان میخواهید نایل شوید»

 

کلیات

تیپ ISTJ به شدت با ثبات، مسئول و قابل اتکا است. و به واقعیت‌ها و حقایق بهاء زیاد می‌دهد. این تیپ کم‌حرف بوده و بیشتر در خودش است. وقت‌شناس، دقیق و منظم است. می‌تواند به خوبی تمرکز کند و پرت کردن حواس این تیپ دشوار است.

 

محل کار

تیپ ISTJ در به خاطر آوردن وقایع عالی است و می‌تواند با دقتی که در همه کارهای او می‌توان یافت این وقایع را تعریف کند. دقت او باعث می‌شود که کارها را با در نظر گرفتن جزئیات انجام دهد. کارهایی را دوست دارد که به تنهایی و حداکثر با یک یا دو نفر انجام دهد. زیرا تعداد زیاد نفرات باعث حواس‌پرتی او می‌شود. او می‌تواند با مقررات خیلی بهتر از افراد کنار آید. این تیپ دوست دارد مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شود تحمل نمی‌کند. در کار کردن سخت‌گیر و بدون انعطاف است و دوست دارد که تیمی که با آنها کار می‌کند پر انرژی باشند و ظاهری مرتب و محل کاری تمیز داشته باشند.

 

ارتباط با دیگران

تیپ ISTJ ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشد، هر چند که محبتش اغلب عمیق است و به همسر و خانواده خود به شدت وفادار است. او فردی عملگراست که بدون انعطاف کارهای خود را انجام می‌دهد و اعتقاد دارد که تواضع و فروتنی یکی از شرایط اصلی همراهی با تیم است. این تیپ به احساسات خود و دیگران تا حدی بی‌توجه است و شاید نتواند به راحتی نیازهای متفاوت از نیازهای خود را درک کند و این موضوع باعث می‌شود به راحتی از دیگران انتقاد کرده و با چارچوب ذهنی خود ایشان را نقد کند.

 

اوقات فراغت

برای تیپ ISTJ آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر آنها کارهای لذت‌بخش مولد و سودآور نیست. او دوست دارد اوقات خود را صرف کاری سودمند بکند که درآمدی بدست آورد. این تیپ از اینکه در دل طبیعت باشد لذت می‌برد و متوجه بسیاری از جزئیات واقع در پیرامون خود می‌شود. او سادگی را دوست دارد. از سرگرمی‌ها و غذاهایی استقبال می‌کند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

 

پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ISTJ

سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.

دست کم هفته‌ای یک بار محبت خود را به اطرافیانتان نشان دهید.

بیش از اندازه محتاط و بی‌انعطاف نباشید.

بدانید که تنها یک روش درست برای انجام دادن کارها وجود ندارد.

از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.

گه‌گاه کارهای تکانه‌ای و از روی خواست خود بکنید. گه‌گاه تنبل شوید.

بیشتر لطیفه بگویید. به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.

به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید. از دیگران بیشتر تشکر کنید.

حتی از کوچکترین کارهای آنها قدرشناسی کنید.

وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی‌های خود غفلت نکنید.

از توانمندی خود که می‌توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه‌مند، منظم، دقیق، سخت‌کوش و درک کننده باشید سپاسگزاری کنید.

بازگشت به صفحه قبل


Powered by Batflat.