اینفو : فال لنورماند زمان 21

تاریخ انتشار :

فال لنورماند زمان 21

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:کوه

این کارت نشان دهنده کندی و آهستگی در وقوع نیت شما است. مسایل زود اتفاق نمی افتند، این تاخیر می تواند از هفته تا سال طول بکشد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل