اینفو : فال لنورماند زمان 30

تاریخ انتشار :

فال لنورماند زمان 30

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:زنبق

کارت زنبق نشان دهنده کند و تدریجی بودن است. کارت نشان دهنده به وقوع پیوستن نیت شما در فصل زمستان می باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل