اینفو : نتیجه فال چوب 62

تاریخ انتشار :

نتیجه فال چوب 62

د ج ج

گشايش خوبي در كارت ايجاد ميشود . به زودي به چنان توفيق و سعادتي ميرسي كه بر تو حسودي كنند از يكي از خويشان و نزديكان بي اطلاع هستي ، به زودي از او خبري به دست تو ميرسد اگر گم شده اي داري ،آن را پيدا ميكني اگر صبور باشي و به خدا توكل كني ،به مراد خواهي رسيد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل