اینفو اس ام اس مهر ماهی که باشی…


اس ام اس مهر ماهی که باشی…

اس ام اس مهر ماهی که باشی…

در این ها متن مهر ماهی که باشی و… را برای مهر ماهی های عزیز گردآوری کرده ایم، در ادامه با ما همراه باشید امیدواریم برایتان مفید باشد.

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉


بــی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت

نگاهت را از من نگیر

این پاییز را عاشقم باش، لطفاً

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی که باشی، بی آنکه بخــواهی!

تمام حرکاتت خـــاص میشود!…

نگــــاهت… دوست داشتنت…

سکـــوت و کلامــت…

احســـاس و مهــــربانی ات…

صبــــوری و تحملت…

حتی، غــــرور و لجبـــازی هایت هم جـــذابیـــتی خـــاص دارد…

به همین شیرینی…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﺴﺖ ؟؟!!!!…

ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺴﺖ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ همه ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ…

ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﻮﺭﺯﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ!

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ…

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻟﺠﺒﺎﺯ!

ﻣﺪﺍﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ…

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ!

ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ دارد…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

زن متولد مهر یعنی ایستادگی…

زن متولد مهر یعنی صبر…

زن متولد مهر یعنی شهامت…

زن متولد مهر یعنی لطافت…

زن متولد مهر یعنی از خود گذشتگی…

کمترین آرزویم این است: هرگز با چشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی بانوی ماه من…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

پاییز در راه است…

گویند فصلی است…

پر از اندوه… پر از بی رنگی…

اما من که زاده این فصلم پاییز را اینگونه میبینم…

فصلی است… پر از نشاط…

سر تا سر رنگ… آغاز زندگی…

پر از دوست داشتن… پر از مهر…

پر از وفا… آری پاییز فصل مهر ورزیدن است…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

اِی دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــر سرت را بالا بگیر

تمامِ زیبایی هاى وجودت را به دنیا نشان بده تو زاده مـــاهِ مِــــهـــــری می دانی

این کم مقامی نیست اینکه بتوانی بی منت عاشق باشی

اینکه آغوشت امن ترین منزلگاهِ خستگی هایِ یک مرد می تواند باشد

اینکه چشمانت هرچقدرهم که بخواهی نشان بدهی…

سنگی!!! باز هم فاش می کند مهربانیت را تو دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــری

عاشق که می شوی از خنده هایت از نگاهت پیدا می شود و این معجزه است که برایِ داشتنش مرد می خواهد…

مجنون می خواهد…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

متولد ماه مهر برای به دست آوردن هرچیزی تو زندگی می جنگه…

هیچ وقت به برد و باختش فکر نمیکنه…

چون میدونه چیزی که میخواد ارزش جنگ رو داره…

ترس از باخت شانس بردنو از آدم میگیره…

متولد مهر و آزار نده با حرف هات درباره ی شکستش….

متولد ماه مهر گاهی میبازه اما زمان لازم داره تا شروع کنه واسه دوباره جنگیدن…

واسه یه شروع تازه…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ…

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺘﯿﻦ، ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ…

ﺟﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی که باشی غم هایت برای خودت است وقتی شب قبل از خواب ساعت ها به آن ها فکر می کنی و بقیه فقط خنده هایت را می بینند!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

یه مهر ماهی برای دوست داشتنت…

برای لمس دستانت…

برای نگاه در چشمانت…

برای بوسیدنت…

برای زندگی با خیالت…

برای نفس نفس زدن در دلتنگی هایت…

برای زندگی با نامت…

برای نجواهای عاشقانه در گوش ات…

از هیچ کسی اجازه نمی گیرد…

حتی از خودت…

یه مهر ماهی خود خود عشقه… خود عشق!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

وقتی داری به یه مـــــهـــــر مـــاهــی ﺩﺭﻭﻍ می‌گی…

ﺁﺭﻭﻡ ﺑﻬﺖ ﻟﺒﺨﻨــﺪ می‌زنه ﻭ ﺣﺮفو ﻋﻮﺽ می‌کنه ﻭ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ می‌کنی که ﺑـــﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ…!

وقتی جایی هستی ﻭ ﺗﻠﻔﻨشو ﺟﻮﺍﺏ نمیدی ﻭ ﻓﻜﺮ می‌کنی که ﺍﻭﻥ ﻓﻜﺮ می‌کنه خوابـــی…!

وقتی کلی ﺍﺫﻳﺘﺶ می‌کنی ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑــــﺎﺯ ﻫﻢ می‌ﺑﺨﺸﺘﺖ…!

و تو فقط فکر میکنی که ساده است!

وقتی یه مـــــهـــــر مـــاهــی ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ، ﭼﺸﻤشو…

ﺭﻭ خیلی ﭼﻴـــﺰﻫﺎ ﻣﻴﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ می‌کنه…!

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ روزی ﺻﺒـــﺮﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺮﻩ…

ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ نمی‌تونی ﺑﺮﺵ گردونی…!

هیچوقـت…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

به سلامتـــی همه  متولدین ماه مـــهـــر کــــه…

از پاکـیشــون دوستــــی شـــروع میشـــه

از صـداقتشـــون دوستــــی ادامــه پیدا میکنــه

و از وفـــاشـــون دوستــــی پایانـــی نـــداره…

پس حداقل باید دوستاشـــون قدرشونـــو بدونن…

یعنـــــی می دونـــن؟؟؟؟!

عمرا اگه بدونن…

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی که باشی معنی سکوتت رو خودت میفهمی

کوه از سکوتت آب میشه ولی کسی نمیفهمه درونت چه خبره

مهر ماهی که باشی گریه هات یا بی صداست یا بدون اشک!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی ها بی عیب و نقص نیستن ولی هر چی هستن خودشونن! بی کلک و بی نقاب!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی ها تحملشون خیلی زیاده! خیــــــــــــــلی!

به خاطر همینه که شاید ناراحتیشو نبینی ولی وقتی ناراحتیشو دیدی بدون که غمگین ترین آدم روی زمینه!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

فقط یه مهرماهی میتونه هم منطقی باشه هم بمب احساس!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

مهر ماهی ها مغرور نیستن، فقط یه ذره شعورشون بالاست!

کینه ای نیستن، ولی آلزایمر هم ندارن!

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉


به سلامتی همه مهرماهی ها که اگه پرچمشونو نصب کنن از همه بالاتره! فقط نمیخوان تو چشم باشن!

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.