header image

هم اکنون ویجرها کجا هستند ؟

ویجر 1

انیمیشن وویجر 1

برای دانلود کلیپ شبیه سازی پرواز وویجر 1 بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

(دانلود با کیفیت بالاتر)

20,629,080,996 KM
137.89688918 AU
فاصله از کره زمین
20,752,863,831 KM
138.72432632 AU
فاصله از خورشید
38:13:42
hh:mm:ss
فاصله نوری تا زمین

جدول بالا کیلومترشماری آنلاین از فاصله ماهواره اکتشافی وویجر 1 از کره زمین و خورشید می باشد که فاصله ها بر حسب واحد نجومی و کیلومتر می باشند . توجه داشته باشید که با توجه به اینکه کره مین با سرعت بیشتری نسبت به ماهواره وویجر1 به دور خورشید می چرخد در بعضی از فصول سال فاصله زمین و ماهواره وویجر 1 کاهش می بابد.

توضیحات بیشتر


ویجر 2

Video image
برای دانلود کلیپ شبیه سازی پرواز وویجر 2 بر روی تصویر بالا کلیک کنید.
17,033,418,935 KM
113.86137286 AU
فاصله تا کره مین
17,129,230,252 KM
114.50183196 AU
فاصله تا خورشید
31:33:54
hh:mm:ss
فاصله نوری تا زمین

جدول بالا کیلومترشماری آنلاین از فاصله ماهواره اکتشافی وویجر 1 از کره زمین و خورشید می باشد که فاصله ها بر حسب واحد نجومی و کیلومتر می باشند . توجه داشته باشید که با توجه به اینکه کره مین با سرعت بیشتری نسبت به ماهواره وویجر1 به دور خورشید می چرخد در بعضی از فصول سال فاصله زمین و ماهواره وویجر 1 کاهش می بابد.

توضیحات بیشتر