اینفو : raz

راز زندگیم قسم اول

داستان

سارا نوزده ساله و تک فرزند پدر و مادرم هستم ،،و ساکن یکی از محلات تهران عزیز دور دونه ی مادرم ولی زندگی من ازوقتی چشم به این دنیا باز کردم همیشه بین پدر و مادرم جنگ و دعوا بود انگار تو نبرد زندگی میکردیم ،،ولی همیشه دعواهاشون برایم سوال بود !

ادامه مطلب راز زندگیم قسم اول