اینفو : فال چوب یا فال ابجد

فال چوب یا فال ابجد

فال چوب یا فال ابجد

فال چوب یا فال ابجد

فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند.


برای گرفتن فال چوب

برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بکشید سپس ذهن و فکرتان را به انچه که مایلید متمرکز کرده و نیت کنید.آنگاه سه بار کلیک کنید و هر بار نتیجه را یادداشت کنید در نتیجه شما سه حرف خواهید داشت که ترتیب آن از راست به چپ است سپس نتیجه فال خود را از جدول زیر پیدا کرده و روی آن کلیک کنید


نتيجه ي كليك :

سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید

دقت داشته باشید که هر بار یکی از چهار حرف – ا ، ب ، ج ، د ، می آید و به همین دلیل به آن فال ابجد نیز می گویند