اینفو : پیشگویی دوره ای با فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

راهنمایی

این فال نشان دهنده اتفاقاتی است که در یک دوره زمانی برای شما قرار است رخ دهد و زمان آن را خودتون مشخص میکنید مثلاً ۱ ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از ۳ ماه و کمتر از ۱ ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟

بعد از نیت کردن برای مشاهده نتیجه فال خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید 

پیشگویی دوره ای با فال ورق