اینفو فال دوستی و عشق و دلدادگی

فال دوستی و عشق و دلدادگییک تست ساده و جذاب که باید با صداقت به سوالات آن پاسخ دهید


سوال اول:

شما به طرف خانه کسی که دوست دارید می روید.

دو راه برای رسیدن به آنجا وجود دارد:

▪ یکی کوتاه و مستقیم است که شما را سریع به مقصد می رساند ولی خیلی ساده و خسته کننده است

▪ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.

حال شما کدام راه را برای رسیدن به خانه محبوبتان انتخاب می کنید؟راه کوتاه یا بلند؟


سوال دوم:

در راه دو بوته گل رز می بینید .یکی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید.شما تصمیم می گیرید ۲۰ شاخه از رزها را برای او بچینید.

چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می کنید (شما می توانید یا همه را یا از ترکیب دو رنگ انتخاب کنید)


سوال سوم:

بالاخره شما به خانه او می رسید . یکی از افراد خانواده در را بر روی شما باز می کند.

▪ شما می توانید از آن ها بخواهید که دوستتان را صدا بزند.

▪ یا اینکه خودتان او را خبر کنید.

حالا چکار می کنید؟


سوال چهارم:

شما وارد منزل شده به اتاق او می روید ولی کسی آنجا نیست.پس تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.

ترجیح می دهید آن ها را لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟


سوال پنجم:

شب می شود شما و او هر کدام در اتاق های جداگانه ای می خوابید.صبح زمانی که بیدار شدید به اتاق او می روید:

به نظر شما وقتی که آنجا می روید او خواب است یا بیدار؟


سوال آخر:

وقت برگشتن به خانه است آیا راه کوتاه و ساده را انتخاب می کنید؟

یا ترجیح می دهید از راه طولانی و جالب تر بوید؟

جواب ها :

جواب سوال اول:

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید. زود و آسان عاشق می شوید.

ولی اگر راه طولانی را انتخاب کرده اید به آسانی عاشق نمی شوید.


جواب سوال دوم:

تعدا رزهای قرمز نشان دهنده آن است که در یک رابطه چقدر از خودتان مایه می گذارید و تعداد رزهای سفید برعکس نشان می دهد که شما چقدر در آن رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید.به طور مثال اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید به این معناست که شما ۹۰٪ محبت می کنید و ۱۰٪ انتظار محبت از طرف مقابل دارید.


جواب سوال سوم:

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما با مشکلات در یک رابطه است. اگر شما از اعضای خانواده درخواست کرده اید که محبوبتان را صدا بزند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکلات می ترسید و امیدوار هستید که مشکلات به خودی خود حل شوند. ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید که او را از حظور خود مطلع کنید این نشان می دهد که شما با مشکلات روبرو می شوید و دوست دارید آن ها را هر چه زودتر حل کنید.


جواب سوال چهارم:

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر آن ها را بر روی تخت می گذارید نشان می دهد که دوست دارید او را زیاد ببینید. و اگر آن ها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می کنید.


جواب سوال پنجم:

سوال پنجم نشان دهنده تفکر و طرز فکر شما در کاراکتر و شخصیت فرد محبوبتان است. اگر شما او را در حالی که خوابیده است در اتاق می بینید. این به این معنی است که شما او را همانطور که است دوست دارید. و اگر او را بیدار دیده اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما بشود.


جواب سوال اخر:

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست. اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب کرده اید مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود.


Powered by Batflat.