اینفو تست اولویت از فروید جالبه

تست اولویت از فروید جالبهاین تست روانشناسی منسوب به زیگموند فروید است.برای انجام این تست فرض کنید که در خانه هستید و این پنج اتفاق به صورت همزمان برای شما پیش می آید.

۱- تلفن زنگ میزند

۲- بچه تان گریه میکند.

۳-یکی در خانه را می زند و صدایتان میکند.

۴- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و باران میگیرد .

۵- شیر آب را در آشپز خانه باز گذاشته اید و آب دارد سر ریز میشود.
خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کار ها رو انجام میدید، یعنی از شماره ی ۱ تا ۵ رو با چه اولویتی انجام میدهید؟ اولویت های خود را تعیین کنید و برای تحلیل آن همین پایین را ملاحظه بفرمائید.
تعبیر: هر یک از ۵ مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.

۱- زنگ تلفن، نشانه شغل و کار شماست.

۲- گریه بچه، نشان دهنده خانواده است.

۳- زنگ در خانه ، نشان دهنده دوستان شماست.

۴- لباس ها، نشان دهنده پول است.

۵- سر رفتن آب، نشون دهنده میل جنسی (Sex ) است. ترتیب انتخاب های شما نشون دهنده اولویت های ذهن شما در زندگی است.


Powered by Batflat.