اینفو فال گل با تفسیر کامل انواع گل و تعداد شاخه ها

فال گل با تفسیر کامل انواع گل و تعداد شاخه ها

در تمام کشور ها براي اينکه عاشق و معشوق بتوانند احساسات خود را به يکديگر منتقل کنند از راههاي زيادي استفاده مي کنند با صحبت کردن ، نامه نوشتن ، نگاه کردن ..اما معمولترين روش استفاده از گل است .خود واژه ي گل سمبل عاشقي مي باشد .اما بد نيست با نشانه هاي تمام گل ها قدري آشنا بشويدتا اگر موقعي خواستيد احساس خود را به عاشق يا معشوق خود عرضه کنيد بدانيد تا چه گلي را هديه کنيد يا گلي را که هديه گرفته ايد چه معنا و مفهومي دارد ...

گل مريم:

نشانه نجابت و پاکي معشوق است و اگر عاشقي آن را تقديم معشوق نمايد مي خواهد بگويد که به عفت و عشق او اطمينان کافي دارد .


گل ياس:

نشانه آنست که عشق و دوستي بايد دو جانبه باشدوگرنه بي ثمر است و علامت آن است که عشق عاشق اگر از جانب معشوقه پذيرفته نگردد او را ترک مي نمايد و فراموشش مي نمايد. 


گل زرد: 

نشانه اي است بر احساسات تنفر آميز عاشق نسبت به معشوق خويش.


گل بنفشه:

نشانه آنست که عاشق از دلدارش مي خواهد با او مهربان باشد اورادوست بدارد و در رنج و شادمانيش شريک و سهيم باشد .


گل يخ:

نشانه اي است بر نا اميدي و رنج عشق . 


گل نرگس:

نشانه اي است بر شوريدگي عاشق که از معشو قه مي خواهد با او يکرنگ باشد.


گل لاله:

نشانه آنست که عاشق حاضر است در راه معشوق از جان خويش هم بگذرد و هرچه که او بخواهد انجام دهد. 


گل ميخک:

نشانه آنست که عاشق قلب خودش را که بهترين هديه هاست به معشوق ز جان گرامي تر تقديم مي کند. 


گل نسترن: 

نشان آنست که عاشق از خيانت معشوق به تنگ آمده و دلش مي خواهد از او که عشق را با هوس مخلوط کرده است بگريزد. 


گل مرواريد: 

نشانه اي است بر آخرين حرف هاي دل عاشق و آخرين ناله هاي قلب ديوانه اش. 


گل شقايق: 

نشانه اي است از عشق شور انگيز عاشق به معشوق و نشانه ي تپيدن هاي قلب اوست در آرزوي ديدار معشوق . 


گل سرخ : 

نشانه عشق آتشين است عشقي که عاشق مي خواهد خود را در ميان شعله هايش قربان معشوق نمايد. 


گل اطلسي: 

ررا هر که براي معشوق بفرستد از او مي پرسد که آيا او را دوست دارد يا نه. 


گل بيد مشک: 

ننشانه آنست که عاشق کينه معشوقه بي وفا را به دل نمي گيرد و با فرستادن شاخه اي از اين گل به او مي گويد من تو را مي بخشم زيرا گناه از من و سرنوشت من است. 


گل ناز: 

نشانه آنست که عاشق در عين حال که ناز معشوقه را دوست دارد دلش مي خواهد او فسونگري را کم کند و به سوي وي روي آورد . 


گل مرزنگوش: 

نشانه نفرت عاشق و نفرين اوست که براي معشوق مي فرستد . 


گل شب بو : 

نشانه آنست که عاشق از معشوق خود تمناي بوسه دارد و از دور او را مي بوسد. دسته گل فال ایجو فان


تعداد شاخه گل ها نشانه چيست؟ 

گل ها به دليل تنوع نامحدودشان در هر شرايطي معاني ويژه و خاصي داشته و تاثير جاودانه اي بر هديه شوندگان خود دارند. آگاهي از معاني رنگ گل ها، تعداد شاخه هاي گل در يک دسته و غيره مي تواند ما را در اهداي درست و افزايش تاثيرگذاري آنها ياري دهد. فراموش نکنيد که لازم نيست حتما منتظر موقعيت و اتفاق خاصي براي هديه گل به کساني که دوستشان داريد باشيد، در حقيقت گل هديه ايست که اگر به صورت غير منتظره تقديم شود ارزش بيشتري دارد. 


معني تعداد شاخه گل ها بصورت کلي: 

در يک دسته 

1 شاخه گل: نشانه توجه يک فرد به طرف مقابل 

3 شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل 

5 شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل 

7 شاخه گل: نشانه عشق 


معني تعداد شاخه گل هاي رز در يک دسته 

1 شاخه رز: يک احساس عاشقانه فقط براي تو 

3 شاخه رز: دوستت دارم 

55 شاخه رز: بي نهايت دوستت دارم 

12 شاخه رز: عشق ما به يک عشق دو طرفه تبديل شده است 

36 شاخه رز: احساس وابستگي رمانتيک 

99 شاخه رز: عشق من براي تو جاودانه و تا ابد مي باشد 

365 شاخه رز: هر روز سال به تو مي انديشم و دوستت دارم 

همچنين 10 شاخه گل لاله عموما به نشانه يک عشق بي نظير بکار برده مي شود.


معني رنگ رزها: 


رز قرمز: 

رز قرمز کم رنگ به نشانه «دوستت دارم» مي باشد و رز قرمز پر رنگ به معني زيبايي بي انتهاست. 

رز زرد: 

امروزه رز زرد به معني شادي و خوشحالي مي باشد ولي در گذشته رز زرد معني کاهش ميزان علاقه و وفاداري را داشت. 

رز سفيد: 

رز سفيد به معني عشق روحاني و پاک است و در دسته گل عروس به معني احساس عاشقانه شادي آور مي باشد. 

رز ارغواني: 

 ااين رز به معني تمايل و اشتياق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجي به معني «من فريفته و دلباخته تو هستم» مي باشد. 

رز معطر: 

بدين معني است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است. 

رز صورتي: 

رز صورتي کم رنگ به معني تحسين، ستايش، وقار و شايستگي و زيبايي مي باشد و رز صورتي پر رنگ به معني تشکر از طرف مقابل است. 

به طور کلي تمام رزهاي کم رنگ به معني دوستي با طرف مقابل مي باشند. 


ترکيب رنگ هاي مختلف رز در يک دسته گل 


ترکيب رز زرد و قرمز در يک دسته گل به معني «تبريک» در هر مناسبتي مي باشد. 

ترکيب رز زرد و نارنجي در يک دسته گل به معني علاقه زياد به طرف مقابل است. 

ترکيب رز قرمز و سفيد به معني يگانگي و اتحاد با طرف مقابل مي باشد.


Powered by Batflat.