اینفو : استخاره آنلاين قرآن كريم

استخاره آنلاين قرآن كريم

استخاره آنلاين قرآن كريم

بنا به روایتی از امام صادق، قبل از استخاره بهتر است :بهترین روش استخاره

هرگاه خواستی برای انجام کاری استخاره کنی ، اول وضو بگیر و سپس یک مرتبه سوره مبارکه حمد و سه مرتبه سوره مبارکه توحید را بخوان و سه مرتبه صلوات بفرست بر محمد و آل محمد (ص)، سپس دست خود را به سوی آسمان دراز کن و با حضور قلب بگو : ای خداوند دانای نهان و آشکار، ای خدای اگاه از عاقبت هر کار ، به حق محمد و آل محمد (ص)، آنچه که خیر است در این کار، بوسیله کتاب عزیزت برای من نشان فرما .

سپس با نیت خالص و اعتقاد کامل، قرآن را بگشای و آیه اول صفحه سمت راست را بخوان و نیت خود را از مفهوم آیه بیرون آور، به این معنی که اگر آیه رحمت و بشارت با وعده بهشت و جنت است ، انجام ان کار خیلی خوب است. با خیال راحت و توکل بر خدا ، انجام بده، که خداوند متعال خیر و خوشی را برای شما در انجام آن کار قرار داده است .

و اگر آیه عذاب  و وعده جهنم و دوزخ است، انجام آن کار خیلی بد است، هرگز اقدام نکن، که جز گرفتاری و بدبختی برای شما چیزی حاصل نخواهد شد.

و اگر نه آیه رحمت و نه ایه عذاب باشد، در این صورت میانه است ، می توانی آن کار را انجام دهی و می توانی انجام ندهی.

برای راحتی شما عزیزان در این وبسایت ، ما به نظر خودمان ، نتیجه و جواب استخاره ها را از روی قران کریم انجام داده ایم، که با مراجعه به آن کمک شایانی برای شما، جهت دریافت جواب استخاره می شود . لازم به تذکر است که ما نظر و استنباط خودمان را از آیات در پنج موضوع بیان کرده ایم .

بسیار خوب است 

خوب

بسیار بد

بد

میانه خوب است

به این امید که راه گشای شما عزیزان باشد . ولی تصمیم نهایی بستگی به درک و شناخت و نظر شخص شما از معنی آیات است .

در پایان خداوند منان را سپاسگذاریم که به ما توفیق داد تا این خدمت ناچیز را انجام دهیم ، و هم از او خواهانیم که به فضل و کرم رحمت خود ، این خدمت ما را از ما قبول فرمایند. تا این وبسایت استخاره آنلاین مایه خیر و صلاح بندگانش  واقع گردد.

   آمین یا رَبّ الْعٰالَمین 

استخاره آنلاين قرآن كريم

استخاره آنلاين قرآن كريم