اینفو فال انبیا

فال انبیا


چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید

حال آنچه را کهمایلید قصد و نیت کنید آنگاه برای گرفتن فال ، کلیک کنید.again

Powered by Batflat.