اینفو فاصله ی لحظه به لحظه ی فضاپیماهای وویجر از زمین و خورشید

فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲،  دورترین دست ساخته های بشر هستند که ثانیه به ثانیه از زمین دور و دورتر می شوند.

فاصله ویجرها از زمین و خورشیداگر دوست دارید بدانید که این دو فضاپیما، هم اکنون در چه فاصله ای از زمین و خورشید قرار دارند، به آدرس لینک زیر مراجعه نمایید. در این لینک شما می توانید فاصله ی لحظه به لحظه ی فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ را در کادری مستطیل شکل واقع در سمت چپ سایت مربوطه مشاهده کنید. این لینک مربوط به سایت ناسا می باشد.

مکان فعلی ماهواره های وویجر ۱ و ۲ : ماهواره وویجر ۱ هم اکنون در حال پیمودن فاصله بین ستاره ای می باشد و ماهواره وویجر ۲ فعلا در داخل محدوده ( هلیوشیث ) ، خارجی ترین نقطه منظمه شمسی است که در آنجا با توجه به فشار گازهای بین ستاره ای طوفان های خورشیدی کاهش یافته اند .

زمان پرتاب و اکتشافات وویجرها : ماهواره وویجر ۱ ناسا در سپتامبر ۱۹۷۷ به سمت زحل و مشتری پرتاب شد ک هبعدا در ادامه مسیر به سوی مسیر بین ستاره ای راه خود را ادامه داد . ماهواره وویجر ۲ ناسا هم مانند ماهواره قیلی به سوی حل و مشتری پرتاب شد سپس راه خود را به سمت اورانوس و نپتون جهت اکتشاف این سیارات ادامه داد ، هم اکنون این ماهواره درورترین ماهواره ساخت بشر است .


برای مشاده وضعیت وییجرها از لینک های زیر استفاده نمایید  .

فارسی سازی توسط اینفو


Powered by Batflat.