فضایل سوره های قرآنی - اینفو
طالع بینی

فضایل سوره های قرآنی

در روایات فضیلت ها و برکات خاصی برای هر کدام از سوره ها و حتی بعضی از آیات قرآن بیان شده است.

 

برکات و فضیلت سوره های قرآنی

تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و در منابع دینی و احادیث، برای هر کدام از سوره های قرآن فضائل زیادی ذکر شده است. اما اگر به دنبال قرائت و خواندن برخی از سوره ها که ثواب بیشتری دارند باشیم، از برکات سوره های دیگر محروم می شویم؛ بنابراین باید تمام سوره های قرآنی خوانده شود و به دستورات آن عمل گردد.

قرآن به مباحث مختلفی همچون سرگذشت اقوام پیشین، حوادث زمان نزول، اوامر و نواهی در ابعاد اخلاقی و احکام، معارف اعتقادی، اسماء و اوصاف حق تعالی، آفرینش اولیه عالم و انسان، عالم ملائکه، گزاره های مربوط به شیطان، امور مربوط به عالم آخرت اعم از اوصاف بهشت و جهنم و ... می پردازد و تلاوت آن سرآغازی برای تفکر و ایمان است؛ همچنین وسیله ای است برای عمل کردن به محتوای قرآن. قرآن مجموعه ای است که باید همه ی آن در کنار هم باشد و انسان با بهره گیری از همه ی آن است که می تواند به خودسازی بپردازد.

تمام کلمات موجود در قرآن کریم، کلام الهی بوده و ارزش و اعتبار مخصوص به خود را دارد. به همین دلیل خواندن قرآن نیز ثواب خاص خود را دارد و انسان، هر سوره و آیه ای را که بخواند مأجور می باشد. در این بخش با خواص و فضایل برخی از سوره های قرآن آشنا می شویم.