اینفو : shaghayeghشقایق قسمت سوم

داستان

با بابام رفتیم فرودگاه.اولین بارم بود ک سوار هواپیما میشدم.خیلی وقت پیش ها وقتی بچه بودم سوار شده بودم و واس مسافرت چند روزه رفته بودیم ک اونموقع خیلی بچه بودم وهیچی یادم نمیاد ازش.

ادامه مطلب شقایق قسمت سوم