اینفو فال لنوماند تخمین زمان

فال لنوماند تخمین زمان

نام کارت:ابر

کارت ابر ها نشان دهنده عدد 6 است. این می تواند به معنای وقوع نیت شما در ششمین ماه میلادی ماه ژوئن -11 خرداد تا 9 تیر-، یا 6 روز بعد از زمان نیت، 6 هفته بعد یا 6 ماه بعد باشد.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل


Powered by Batflat.