اینفو طالع بینی ازدواج - مرد اسفند

طالع بینی ازدواج بر اساس ماه تولد و جنسیت

مرد متولد اسفند ماه به هيچ عنوان حد وسط ندارد و يا منفي يا مثبت كامل است . اگر مي خواهيد زن يك مرد متولد اسفند بشويد ، مواظب باشيد كه از او زياد انتقاد نكنيد ، از كم كاري و خونسردي او نرنجيد ، حتما هفته اي دو سه بار به او بگوييد كه دوستش داريد . اگر مرد متولد اسفندي بر سر راه شما قرار دارد و اين احتمال است كه روزي هر دو داراي يك نام خانوادگي بشويد ، سخت مراقب باشيد زيرا در صورت وقوع يك چنين رويدادي براي شما حد وسط وجود نخواهد داشت يا آينده اي بسيار درخشان خواهيد داشت و يا به كلي آن را در هم خواهيد ريخت . قبل از آنكه تصميم نهايي خود را اتخاذ كنيد ، بهتر است اطمينان پيدا كنيد كه او قادر به درك و بهره برداري از موقعيت هاي مناسب زندگي خود مي باشد يا نه؟ اگر او را قادر به انجام يك چنين كاري ديديد ، مي توانيد مطمئن باشيد كه به قول معروف نانتان در روغن خواهد بود و شما يكي از خوشبخت ترين زنان روزگار خواهيد شد اما اگر مشاهده كرديد كه او از زمره كساني است كه موقعيت هاي عالي را با بي اعتانيي از دست مي دهد و در حدي نامتعارف پيرو ضرب المثل سيلي نقد بهتر از حلواي نسيه است ، مي باشد و حالت تنبلي و رخوت او را از تعقيب كارهاي جدي باز مي دارد ، به هر حال شما لبه پرتگاه بسيار عمیقی قرار گرفته ايد . مرد متولد اسفند ممكن است واجد همه آن چيزهايي باشد كه شما خواهان آن هستيد و يا برعكس فاقد همه آنها نباشد .

منش زندگي او چنان است كه به طور مرتب رو در روي موقعيت هاي بي نظير قرار مي گيرد و اينجاست كه بايد قاطعانه تصميم بگيرد و با تصميمي راسخ بر روي تمام رؤياهايي كه مانع پيشرفت و موفقيت او مي گردند ، خط بطلان بكشد ، اما اشكال كار در اين است كه برخي از متولدين اين ماه اصلا قادر به تشخيص موقعيت هاي مناسب نمي باشند و حس شناسايي فرصت در آنها ضعيف است و گوششان صداي در زدن بخت و اقبال را اصلا نمي شنود . مرد متولد اسفند آدم با نفس ضعیف نيست و عيب كار فقط در اين است كه گاهي چشمك هاي يك ستاره آنقدر نظر او را به خود جلب مي كند كه متوجه طلوع خورشيد نمي گردد . طبيعي است كه تمام متولدين اين برج اين چنين رويايي نيستند اما يقين داشته باشيد كه اكثرا اينطورند .

بعيد نيست مرد متولد اسفندي كه شما مي شناسيد ، از اين گروه باشد . از سوي ديگر ، بايد با صراحت گفت كه اگر او مثلا تا سن 25 و 30 سالگي نتوانسته باشد بار خود را ببندد و از موقعيت هاي مناسب زندگي بهره گيري هاي لازم را كرده باشد ، بعيد به نظر مي رسد كه آينده درخشاني در پيش داشته باشد . وقتي مي گويم كه آينده درخشاني نخواهد داشت ، منظور آينده خانوادگي اوست كه شامل حال شما ، فرزندان شما و زندگي شما مي گردد . بسياري از متولدين اسفند كه قدرت ريسك كردن را ندارند ، از صميم قلب به آنچه دارند ، دلخوش و راضي مي شوند ، بدون اينكه توجه داشته باشند كه همسر و فرزندان خود ممكن است اصلا راضي نباشند . در يك چنين مواردي او حداكثر رضايت خاطر را از روياهاي طلايي خويش به دست مي آورد و يك لقمه نان و پنير را براي زنده ماندن كافي مي داند ، در حالي كه از نظر شما زندگي فقط يك غذاي بخور نمير نيست ، زندگي تفريح و گردش ، لباس هاي خوب ، سفر و معاشرت با مردم را نیز لازم دارد . اگر آنقدر عاشق او هستيد كه حاضر هستید همه اين كمبودها را تحمل كنيد ، بسيار خوب ، برويد و پاي سفره عقد بنشينيد ، اما از همين حالا بدانيد كه در طول زندگي زناشويي ناچار خواهيد بود براي آنكه شاهد عقب ماندن خود از ديگران نباشيد ، بار او را هم به دوش بکشيد ، به اين معني كه نه تنها بايد براي خود كار مناسبي پيدا كنيد و به قول معروف يكپا مرد خانواده بشويد ، بلكه مراقب كار و نحوه فعاليت شوهر خود نيز باشيد .

عشق و احساس جزيي از وجود اين مرد است . تا جايي كه مي شود گفت بدون آن زندگي برايش نه تنها مفهوم خود را از دست مي دهد ، بلكه واقعا غير ممكن مي گردد . روزي كه خورشيد عشق در قلب يك مرد متولد اسفند طلوع مي كند ،‌ دنيا شاهد تولد يك نقاش بي نظير ، يك شاعر بي همتا و بالاخره يك هنرمند عالي قدر مي گردد . تا اينجا با صراحت تمام راجع به متولدين اسفند مطالعه شد كه نمي توانند از موفقيت هاي مناسب زندگي خود بهره برداري كنند و بيشتر عمر خود را در رؤياهاي طلايي خويش به سر مي برند ، اما حالا به ذكر خصوصيات اقليمي مي پردازيم كه درست بر عكس گروه اول از هر موقعيتي حداكثر استفاده را مي برند . چنين مردي بدون هيچ نوع شك و شبهه ، بهترين صيدي است كه ممكن است به تور يك دختر بيفتد . او كسي است كه ممكن است به راحتي يك دانشمند و يا سياستمدار بشود . يك چنين مردي از آن جمله مرداني است كه زن هرگز امكان پيدا نمي كند توقع بيشتري از او داشته باشد و يك چنين حالتي براي هر زني ايده آل محسوب مي گردد ، حتي اگر در نظر بگيريم كه هر روز عصر مقدار ناچيزي از گرفتاري هاي عظيم خود را با خود به منزل مي بردند . خوب ، اين كاملا طبيعي است كه آدم بدون نقص در دنيا وجود ندارد حتي يك متولد دي كه به طرز غير عادي اهل عمل است و يا يك مرد متولد فروردين كه نبوغي خداداد در اداره امور دارد ،‌ آنها نيز داراي نقاط ضعف هستند . نكته مهم اين است كه بر خلاف جريان آب شنا مي كند ،‌ در هر متر از پيشرفت خود هديه گرانبهايي از افتخار و ثروت نثار پاي همسر و فرزندان خود مي نمايد . مرد متولد اسفند متعصب نيست و هرگز به قضاوت نمي نشيند ، او تا زماني كه شخصا به مطلبي پي نبرده باشد ، نظريه اي ابراز نمي دارد و تازه در اين حالت نيز او حالت انتقاد نخواهد داشت . خيلي به ندرت ممكن است به كسي اتهامي وارد كند و در مقابل به ميزان وسيع گذشت از خود نشان مي دهد . كوشش او در درك ديگران چشمگير است . دوستان او خيلي به وي اعتماد مي كنند و هرگز اين فكر در سر ايشان پيدا نمي شود كه ممكن است از آنچه به وي مي گويند ، سو‌ استفاده كند .

اگر به هنگام تولد اين شخص عطارد هم در برج صوت بوده باشد ، آدم بسيار حراف و خوش صحبتي مي شود و در غير اين صورت در سخن گفتن بسيار متين خواهد بود و سعي مي كند كه به كار كسي كار نداشته باشد ، در حالي كه دوستان و آشنايان مرتب مسائل و مشكلات خود را با او در ميان مي گذارند و از وي نظر خواهي مي كنند . مراجعه به وي بيشتر به خاطر آن است كه مرد متولد اسفند يك فرد بي نظير است و شما اندكي پس از آنكه رو در روي او نشستيد و شروع به صحبت كرديد ، ناگهان متوجه مي شويد كه تمام آنچه را كه در دل داشته ايد ، از ناراحتي راجع به موخوره و شوره سر گرفته تا امكان بيكار شدن شوهرتان و عاشق شدن دخترتان و همه و همه را براي او بازگو كرده ايد . طبيعي است كساني كه دريچه هاي دل خود را بر روي او باز مي كنند ، اصلا نمي دانند كه سخنانشان تا چه حد روي وي تأثير مي گذارند و تا چه حد ممكن است موجب ناراحتي او بشوند . مرد متولد اسفند مثل يك قطعه اسفنج و يا مثل يك گيرنده قوي است كه هر چه را در اطرافش باشد ، جذب مي كند و مي گيرد ، بدون اينكه خوبي و بدي آن ها تأثيري در ميزان اين جذب داشته باشد .

نكته اي را كه بايد به شما تذكر بدهم اين است كه ضرب المثل معروف دوري و دوستي در مورد متولدين برج اسفند بيش از متولدين هر ماه ديگري صادق است . اگر خيلي خود را به او بچسبانيد و لحظه اي وي را تنها نگذاريد ، عشق او به شما بسیار بی رنگ مي گردد . يادتان باشد كه گاهي موجود بسيار لطيف و حساسي است كه خيلي زود ممكن است صدمه ببيند . او سخت خواهان آن است كه افراد مورد علاقه اش به خوش طينتي و خوش بيني او واقف باشند و اين هشداري است براي شما كه هرگز نظريات او را ناديده نگيريد و به آنها به ديده شك و تريد نگاه نكنيد . مرد متولد اسفند سرگرمي هاي عجيبي براي خود پيدا مي كند . او ممكن است به يوگا ، ‌نجوم ، كشف قوانين حاكم بر اعداد و ديگر اموري از اين قبيل علاقمند باشد و علت هم آن است كه همانند متولدين آبان به كشف اسرار طبيعت تمايل زيادي دارد و اتفاقا پرداختن به يك چنين اموري براي او بسيار هم خوب است زيرا از يك سو احساسات او را تحت كنترل نگاه مي دارد و از سوي ديگر مانع از خيال پردازي هاي غير عملي او مي گردد .

مرد متولد اسفند ، درست برعكس مرد متولد ارديبهشت ناگهان توفاني نمي شود و زمين و زمان را به هم نمي ريزد . چنین مردی دروغگوي زبر دستي هم هست ، چنان دروغ مي گويد كه هرگز متوجه آن نمي شويد . گاهي نيز بدون دليل حقيقت را كتمان مي كند .‌ براي خريد سيگار از منزل خارج مي شود ولي به شما مي گويد كه مي خواهد روزنامه خريداري كند . مشابه اين حالت در متولدين خرداد و تير نیز ديده مي شود . اين افراد ظاهرا از مشاهده اينكه ديگران نمي توانند از كار ايشان سر در بياوزند ، احساس رضايت خاطر مي كنند . از آنجا كه ضرري از اين كار عايد كسي نمي شود ، بهتر است با آن مخالفتي نكنيد و حتي قدري هم با وي همراهي كنيد ، براي مثال وقتي گفت كه براي خريد روزنامه از خانه خارج شده است و شما متوجه هستيد كه براي خريد سيگار رفته و لاجرم بدون روزنامه به خانه بازگشته ، پس از مراجعت بگوييد : اين روزنامه فروش سر كوچه هيچ وقت روزنامه اي را كه آدم مي خواهد ، ندارد . شما نمي دانيد كه گفتن يك چنين جملاتي كه نشان مي دهند به او اطمينان چشم و گوش بسته داريد ، تا چه حد در زندگي شما تأثير مطلوب خواهند داشت . حسادت يكي از احساساتي است كه در اين شخص خيلي ديده نمي شود و يا اگر هم واقعا حسود باشد ، چنان با مهارت خود را كنترل مي كند كه اصلا چیزي از ظاهر وي مشهود نمي گردد . با وجود اين ، يادتان باشد كه او مردي است با تمام غرورها و خود خواهي ها و متوقع است كه شما در يك حد معقول و متعرف پا از گليم خود بيرون نگذاريد .

از سوي ديگر شما بايد سخت مراقب حس حسادت خود نيز باشيد چون او دوستان صميمي فراواني اعم از زن يا مرد دارد كه گاهي اوقات بدون توجه به شرايط زمان و مكان با ايشان خيلي گرم مي گيرد . او اصولا رفيق است و اگر شما بي جهت از خود عكس العمل هاي شديد نشان بدهيد ، كار به جاهاي باريك خواهد كشيد . مرد متولد اسفند عاشق زيبايي است و بي اراده به سوي آن جذب مي گردد . شما مي توانيد خيلي ساده اين موضوع را امتحان كنيد . در يك ميهماني او را زير نظر بگيريد ، چشمان او مستقيما به زيباترين ساق پاها دوخته مي شود . با وجود اين ، اگر واقعا از اين همه زيباپسندي او ناراحت مي شويد ، با اندكي سعي و دقت در ظاهر خود مي توانيد تمام فكر و حواس او را به خود معطوف نگاه داريد . وقتي ملاحظه كرديد كه به لاك خود فرو رفته است ، فورا به آرايشگاه برويد ، لباس رنگ زرد يا نارنجي باز بپوشيد و بليط يك فيلم يا تأتر كمدي را بخريد و او را از عالم خلسه بيروي بكشيد .

از نظر بچه ها ، او يك پدر شاد است زيرا به طور مرتب آن ها را به قايق سواري ، شنا ، دوچرخه سواري و ديگر كارهايي از اين قبيل مي برد و اگر هوا بد باشد ، تمام روز های تعطيل را پا به پاي آن ها قايم موشك بازي مي كند . او با صبري بسیار به مسائل و مشكلات كودكان خود گوش مي دهد و مايل است كه آنها را افرادي روشنفكر و فهميده بار بياورد . اين نصيحت ها و سفارش ها را در مورد مرد متولد اسفند به گوش بسپاريد : هرگز او را سرزنش و انتقاد نكنيد ، افكارش را واهي و پوچ نخوانيد . به جان او نق نزنيد و از كارهاي او به طور جدي و اتهام آور انتقاد نكنيد . شما براي به حركت در آوردن او پيشقدم شويد . از نظر عاشقانه و عاطفي مرد اسفند نيازمند آن است كه دائما او را نسبت به عشق و علایق خود مطمئن كنيد و لااقل در هفته دو یا سه بار به او بگوييد كه خيلي دوستش داريد . ضمنا فراموش نكنيد كه تخيلات و انديشه هاي طلايي و دوردست او را به باد تمسخر نگيريد ، بلكه سعي كنيد كه اين تخيلات به مرز عملي بودن ، عملي شدن نزديك تر شوند .

بازگشت به صفحه قبل


Powered by Batflat.