اینفو طالع بینی خورشیدی متولدین اسفند

طالع بینی خورشیدی متولدین اسفند

طالع بینی خورشیدی متولدین اسفند ماه


ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی

جنبه‌ منفی شخصیت

توضیحات عمومی

بیماری‌های احتمالی

علاقمندی‌ها

بیزاری ها

مشکلات احتمالی

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری راجع‌ به‌ ماه‌ تولد

رنگ محبوب و سنگ خوش یمن      


 ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی

خلاق‌، با قدرت‌ تخیل‌ قوی‌، حساس‌، زود رنج‌، دلسوز و با احساس‌، دل‌ رحم‌، رئوف‌، رحیم‌ و مهربان‌، از خود گذشته‌، فداكار، نوع‌ دوست‌، بی‌تجربه‌، غیر مادی‌ و معنوی‌، شهودی‌، همدل‌ و هم‌ فكر.
 

جنبه‌ منفی شخصیت

واقع‌ گریز، گریز‌گرا و ایده‌آلیستی‌، مرموز، تودار، پنهان‌‌كار، دو پهلو و مبهم‌، سست‌ اراده‌ و به‌ راحتی‌ تحت‌ سلطه‌ قرار گیرنده‌.
 

توضیحات عمومی

متولدین‌ اسفند ماه‌ به‌ نسبت‌ متولدین‌ ماه‌های‌ دیگر زیاد اهل‌ تظاهر نیستند و عادی‌تر از متولدین‌ ماه‌های‌ مرداد، آبان‌ و بهمن‌ هستند. آنها صاحب‌ سرشتی‌ ملایم‌، معتدل‌ و خوشایند هستند. آنها دارای‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ سخاوتمندانه‌ بی‌شماری‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ احساسات‌ و عواطف‌ اطرافیانشان‌ دلسوز، همدرد، حساس‌، مهربان‌، بامحبت‌، صمیمی‌ و خوش‌‌قلب‌ هستند و زمانی‌ كه‌ عزیزانشان‌ با مشكلی‌ مواجه ‌می‌شوند، حداكثر ملاحظه‌ و همدردی‌ را از خود نشان‌ می‌دهند. آنها به‌ حق‌ مورد پسند همه‌ قرار می‌گیرند، و دلیل‌ آن‌ این‌ است‌ كه‌ آنها طبیعتاً سلطه‌پذیر، مطیع‌، فرمانبردار،سر به‌ راه‌، رام‌، با محبت‌، با عاطفه‌، آسان‌‌گیر، بردبار و پر تحمل‌ هستند و در مقابل ‌شخصیت‌های‌ قوی‌تر از خویش‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ حالت‌ تهدیدآمیز یا مبارزه‌‌طلب‌ به ‌خود نمی‌گیرند. در واقع‌ آنها هر كسی‌ را همانطور كه‌ هست‌، می‌پذیرند و با هر شرایطی ‌سازگار می‌شوند و صبورانه‌ در برابر مشكلات‌ به‌ انتظار می‌نشینند تا به‌‌طور شهودی ‌بهترین‌ راه‌ حل‌ را بیابند. می‌توان‌ گفت‌ آنها از مشكلات‌ دیگران‌ بیشتر ناراحت ‌می‌شوند تا از مشكلات‌ خودشان‌.

آنها طبیعتاً گرایشی‌ به‌ سمت‌ اخروی‌ بودن‌ دارند و واقعیات‌ زندگی‌ این‌ جهان‌ را به ‌همان‌ شكل‌ كه‌ هستند، می‌پذیرند. آنها بیشتر از نظر احساسی‌ و عاطفی‌ و از روی‌غریزه‌ زندگی‌ می‌كنند تا عاقلانه‌ و منطقی‌. تا حدی‌ بلند پرواز هستند و از نیروی‌ اراده ‌ضعیفی‌ برخوردارند و از دلیل‌ و برهان‌ آوردن‌ در استدلالات‌ به‌ شدت‌ عاجزند، تمركز حواسشان‌ ضعیف‌ است‌، فاقد قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ هستند و اگرچه‌ مایلند به‌ عهد و پیمانشان‌ وفادار باشند ولی‌ به‌ راحتی‌ از مسیر رسیدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان ‌منحرف‌ می‌شوند. آنها همواره‌ در جستجوی‌ كار خاصی‌ هستند كه‌ بتوانند واقعاً خودشان‌ را در آن‌ پیدا كنند ولی‌ از آنجائی‌ كه‌ شیوه‌ای‌ ناشیانه‌ را در پیش‌ می‌گیرند به ‌سرعت‌ نومید و سرخورده‌ شده‌ و روحیه‌شان‌ تضعیف‌ می‌شود. آنها به‌ محض‌ آنكه‌ احساس‌ می‌كنند اطرافیانشان‌ قدرشان‌ را نمی‌دانند یا به‌ اندازه‌ كافی‌ ارج‌ ننهاده‌اند، به‌سمت‌ شخص‌ یا كار دیگری‌ می‌روند. همچنین‌ از نظم‌ و ترتیب‌ بیزارند و از زندگی ‌یكنواخت‌ و اصول‌ و قواعد رویگردان‌ هستند. اگرچه‌ مایلند كه‌ بر علیه‌ آداب‌ و رسوم‌ طغیان‌ كنند، ولی‌ انرژی‌ مبارزه‌ در مقابل‌ افراد قوی‌تر از خود را ندارند.

متولدین‌ اسفند ماه‌ مایلند كه‌ در عالم‌ رؤیا فرو روند و از همه‌ كناره‌گیری‌ كنند، چون‌ در آنجا می‌توانند از نظر فكری‌ و ذهنی‌ خشنود شوند ولی‌ به‌ طور اجتناب‌‌ناپذیری‌ نیز به‌ دنبال‌ كسب‌ شهرت‌، آوازه‌ و ثروت‌ هستند. آنها افرادی‌ همه‌ فن‌ حریف‌ و شهودی ‌هستند، از سرعت‌ انتقال‌ خوبی‌ برخوردارند، چشمانی‌ تیزبین‌ دارند و شنونده‌های‌خوبی‌ محسوب‌ می‌شوند و پذیرای‌ حال‌ و هوا و نقطه‌ نظرات‌ جدید هستند. تمام‌ این‌عوامل‌ می‌تواند درهم‌ ادغام‌ شده‌ و دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند تا قدرت‌ ابتكار و خلاقیت‌ قابل‌ ملاحظه‌ و چشمگیری‌ را در زمینه‌ ادبیات‌، هنر و موسیقی‌ ایجاد نمایند. در مجموع‌ از ویژگی‌های‌ متوسط و معتدلی‌ برخوردارند و حتی‌ زمانی‌ كه‌ قادر نیستند خلاقانه‌ ابراز وجود نمایند، غریزه‌ای‌ بالاتر از حد متوسط را به‌ همراه‌ علاقه‌مندی‌ به‌زیبائی‌ در هنر و طبیعت‌ با هم‌ ادغام‌ می‌كنند و خواهان‌ برخورداری‌ از تجمل‌ و تفریح ‌هستند و در رؤیای‌ سفر به‌ مكان‌های‌ دور افتاده‌، پرت‌، خالی‌ از سكنه‌ و عجیب‌ وغریب‌ به‌ سر می‌برند و از رویدادهای‌ مهیج‌ لذت‌ می‌برند.

آنها هیچ‌ گاه‌ در ارتباطات‌ شخصی‌ خودشان‌ خودپسندانه‌ رفتار نمی‌كنند و در دوستی‌ها بیشتر دهنده‌ هستند تا گیرنده‌. از نظر جسمانی‌ آسیب‌ پذیر و ظریف‌ هستندو در هر رابطه‌ای‌ خواهان‌ تبادل‌ فكر و روح‌ می‌باشند. متأسفانه‌ گاهی‌ به‌ راحتی‌ گول ‌می‌خورند و دست‌ به‌ ازدواج‌های‌ نسنجیده‌ و عجولانه‌ می‌زنند. با این‌ حال‌ به‌ شدت‌ وفادار و عاشق‌ خانه‌ و كاشانه‌ هستند و به‌ همسرانشان‌ تا آخر عمر وفادار می‌مانند،اگرچه‌ از آنجایی‌ كه‌ شدیدا رؤیایی‌ هستند نمی‌توانند خانه‌ای‌ آراسته‌ و منظم‌ داشته‌باشند. چون‌ قدرت‌ مدیریت‌ در آنها ضعیف‌ است‌.

به‌ نفع‌ آنهاست‌ كه‌ یا به‌ تنهائی‌ كار كنند و یا نقش‌ مرئوس‌ را به‌ عهده‌ بگیرند. از آنجائی ‌كه‌ همیشه‌ نگران‌ اداره‌ یك‌ بخش‌ هستند، نمی‌توانند زیر بار تعهدات‌ و مسؤولیت‌های ‌سنگین‌ بروند و از این‌ واهمه‌ دارند كه‌ مبادا در بحران‌ها شكست‌ بخورند. آنها می‌توانند منشی‌ یا دفتردارهای‌ خوبی‌ از كار در آیند. به‌ خاطر حس‌ دلسوزی‌ و همدردی‌شان‌ می‌توانند در كارهای‌ خیریه‌، تدارك‌ غذا برای‌ جشن‌ها، پرستاری‌ كه‌ مراقبت‌ از بیماران‌ را به‌ عهده‌ دارد، یا دامپزشك‌ موفق‌ باشند. هم‌ چنین‌ به‌ عنوان‌ كتابدار یافضانورد می‌توانند روح‌ بی‌قرارشان‌ را آرام‌ كنند و از آنجائی‌ كه‌ سفر به‌ مكان‌های‌ دوردست‌، قدیمی‌، خالی‌ از سكنه‌ و عجیب‌ و غریب‌ و نامتعارف‌ را دوست‌ دارند، ممكن ‌است‌ ملوان‌ یا جهانگرد شوند. بسیاری‌ از مهندسان‌ معمار و وكلای‌ دعاوی‌ از میان ‌متولدین‌ اسفند ماه‌ هستند و هنگامی‌ كه‌ توانائی‌ خلاقانه‌ و استعداد تقلیدشان‌ را با هم ‌تركیب‌ می‌كنند و وارد احساسات‌ درونی‌ دیگران‌ می‌شوند، می‌توانند رضایت‌ خاطر وخشنودی‌ خویش‌ را روی‌ صحنه‌ نمایش‌ بیابند. ویژگی‌ها و خصوصیات‌ معنوی‌ و روانی‌ آنها می‌تواند آنان‌ را به‌ سمت‌ كارهای‌ مذهبی‌ یا احضار روح‌ و حالت‌های‌صوفیانه‌ و عارفانه‌ سوق‌ دهند. همچنین‌ می‌توانند رستوران‌ داران‌ خوبی‌ از كار درآیند و گفته‌ می‌شود كه‌ كارآگاهان‌ موفقی‌ هستند چون‌ به‌ راحتی‌ خودشان‌ را به‌ جای‌جنایتكار قرار داده‌ و فكر و ذهن‌ او را می‌خوانند. نیز، در كار با مواد پلاستیكی‌، داروهای‌ بیهوش‌ كننده‌ و بی‌حسی‌، مایعات‌ و گازها خوب‌ عمل‌ می‌كنند. ولی‌ درمجموع‌ به‌ علت‌ تنوع‌ مهارت‌ هایشان‌، سر زندگی‌ بیش‌ از حدشان‌ و ناتوانی‌‌شان‌ درتمركز حواس‌ روی‌ هیچ‌ پروژه‌ای‌، آنها اغلب‌ به‌ طور خودجوش‌ بیش‌ از یك‌ حرفه‌ را دنبال‌ می‌كنند.

عیوب‌ و نقطه‌ ضعف‌‌هایشان‌ بیشتر از آنكه‌ شرورانه‌ باشند، آزارنده‌ و زجر‌آورند. آنها می‌توانند بیش‌ از حد مو شكاف‌، نكته‌ سنج‌، نازك‌ نارنجی‌، آسیب‌پذیر، احساساتی‌ و زود‌رنج‌ باشند. گاهی‌ در تجارت‌ غیرقابل‌‌اعتماد، بی‌فایده‌، بی‌احتیاط، بی‌خیال‌، بی‌دقت‌، غیر‌عملی‌ و ناتوان‌ هستند. دوستانشان‌ ممكن‌ است‌ از حالت‌ تزلزل‌ و عدم‌اعتماد به‌ نفس‌ آنها به‌ تنگ‌ آمده‌ و دوستی‌ شان‌ را با آنها به‌ هم‌ بزنند، چون‌ گاهی‌ به‌شدت‌ بد عنق‌ و به‌ طرزی‌ افراطی‌ آتشین‌ مزاج‌، تندخو می‌شوند. همچنین‌ گهگاهی ‌متهم‌ به‌ بی‌ثباتی‌، ناپایداری‌، غیبت‌، شایعه‌ پراكنی‌، ساده‌ لوحی‌ و زود‌باوری‌ و بی‌ملاحظگی‌ می‌شوند. گاهی‌ نیز خود بیمار‌انگاری‌ نگران‌‌كننده‌ آنها زجرآور می‌شود و تحمل‌ كردنشان‌ صبر ایوب‌ می‌خواهد. به‌ لحاظ فكری‌ و عملی‌، گاهی‌ اوقات‌ دورو می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ مسایل‌ مهم‌ دو‌دل‌ و غیر‌قاطع‌ هستند.
 

بیماری‌های احتمالی

صورت‌ فلكی‌ حوت‌ بر پاها، كبد و غدد لنفاوی‌ حكومت‌ می‌كند، در نتیجه‌ متولدین ‌اسفند ماه‌ در معرض‌ ابتلا به‌ كم‌‌خونی‌، كورك‌، بیماری‌های‌ پوستی‌، انواع‌ زخم‌ها، التهاب‌ پلك‌ چشم‌ها، نقرس‌، ورم‌، عادت‌ ماهانه‌ دردناك‌ و ناراحتی‌های‌ پا و لنگی ‌هستند.
 

علاقمندی‌ها

تنهایی‌ و مكان‌های‌ دور‌افتاده‌ و خالی‌ از سكنه‌ برای‌ فرو‌رفتن‌ دررویا، كشف‌ و شهود و معما، مسخره‌‌بازی‌، در خلسه‌ فرو رفتن‌.
 

بیزاری‌ها

بدیهیات‌، مورد انتقاد قرار گرفتن‌، احساس‌ سردرگمی‌، افراد پرمدعا و همه‌‌چیز‌‌دان‌، فضل‌‌فروشی‌.
 

مشكلات‌ احتمالی

هر كسی ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی دارد و زمانی كه‌ این‌ خصلت‌ها سركوب‌ و یا فرو‌‌خورده‌ شوند، یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتی می‌شوند. توصیه‌ ما این‌ است‌ كه‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ كار ببندید و از مواجهه‌‌شدن با نتایج‌ عالی آن شگفت‌زده‌ شوید:

ـ مشكل‌: خودتان‌ را در حالی‌ می‌یابید كه‌ همه‌ طردتان‌ كرده‌اند و در كاری‌ به‌ بن‌بست‌ رسیده‌اید.

ـ راه‌ حل‌: سعی‌ كنید تا در همه‌ كارهایتان‌ تجدید نظری‌ داشته‌ باشید و آرام‌تر و خوددارتر با مسایل‌ برخورد نمائید. این‌ شیوه‌ خیلی‌ تأثیرگذار و تحسین‌ برانگیزتر از هارت‌ و پورت‌، داد و بیداد، لاف‌‌زنی‌ و رجز‌خوانی‌ است‌.

ـ مشكل‌: آخر هر هفته‌، زمانی‌ كه‌ قصد دارید به‌ گردش‌ و تفریح‌ بروید، با جیب‌های‌خالیتان‌ مواجه‌ می‌شوید، در حالی‌ كه‌ حقوقتان‌ به‌ اندازه‌ سایرین‌ است‌.

ـ راه‌ حل‌: همیشه‌ بیش‌ از آنچه‌ دارید، خرج‌ می‌كنید. لازم‌ است‌ كه‌ به‌ خود آمده‌، دست‌ از این‌ كار بردارید و مقداری‌ پول‌ برای‌ هر كار خاصی‌ كنار بگذارید. از رفتن‌ به ‌برخی‌ مهمانی‌ها صرف نظر كنید و بودجه‌ اندكی‌ را به‌ گردش‌ و تفریح‌ اختصاص‌ دهید.

ـ مشكل‌: دوستان‌ و اعضای‌ خانواده‌ شما را در كارهایشان‌ شریك‌ نمی‌كنند، درنتیجه‌ به‌ شدت‌ احساس‌ تنهائی‌، استیصال‌ و درماندگی‌ می‌كنید.

ـ راه‌ حل‌: بهتر است‌ از لاك‌ خودتان‌ بیرون‌ آئید و دریچه‌ قلبتان‌ را به‌ روی‌اطرافیان‌ باز نمائید، مطمئن‌ باشید كه‌ شما قدرت‌ الهام‌ بخشیدن‌ به‌ دیگران‌ را دارید.

ـ مشكل‌: خودتان‌ باعث‌ می‌شوید كه‌ دیگران‌ دست‌ به‌ یكی‌ كرده‌ و با شما سر جنگ ‌و دعوا داشته‌ باشند.

ـ راه‌ حل‌: آن‌ ماهی‌ كه‌ خلاف‌ جهت‌ جریان‌ آب‌ شنا می‌كند، باید تحت‌ كنترل‌ شما باشد تا دیگران‌ از شما آزرده‌ خاطر نشوند. همواره‌ سعی‌ در شاد‌كردن‌ مردم‌ داشته ‌باشید.
 

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری راجع‌ به‌ ماه‌ تولد

حیوانی‌ كه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، ماهی‌ است‌ (دو ماهی‌ كه‌ در دو جهت‌متفاوت‌ در حال‌ شنا هستند) سالیان‌ سال‌ است‌ كه‌ ماهی‌ یك‌ منبع‌ اصلی‌ غذائی‌ برای ‌انسان‌ها محسوب‌ شده‌ است‌ و در مسیحیت‌ این‌ دو ماهی‌ نشانگر تنش‌های‌ درونی‌ متولدین‌ اسفندماه‌ است‌.
 

رنگ محبوب و سنگ خوش یمن


۱. رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ اسفند ماه‌ (سبز آبی‌ ملایم) است‌.
۲. سنگ ماه متولد اسفند : آکوامارین

بازگشت به صفحه قبل


Powered by Batflat.