اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

آ ج ب


با اين نيتي كه كرده اي به خواسته ات ميرسي و خداوند تو را از غم و رنج ميرهاند ، پول و ثروت خوبي نصيب تو ميشود اگر با كسي منازعه و دعوا داري عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمي سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد اگر چيزي را از دست داده اي دوباره به دست مي اوري . از عبادت كوتاهي نكن تا كارت راست و هم قلبت مصفا شود .

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.