اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

ب د ب

به زودي مشكل يا ناراحتيت بر طرف ميشود اما نبايد از كسي توقع خير و راحتي داشته باشي چيزي را از دست داده اي كه به زودي به دست مي آوري اگر با كسي دعوا و مخاصمه اي داري عاقبت به نفع تو تمام ميشود اگر چنين قصدي را اكنون داريد چند روزي صبر كنيد و سپس به آن اقدام كنيد . به زودي گشايش و توفيقي نصيب تو ميشود و كارت بالا ميگيرد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.