اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د آ ب

در اين نيت كه كرده اي هيچ خيري نيست . از آن چشم پوشي كن. اگر رنج و آسيبي به تو رسيد ه است به خاطر چشم زخم است. بايد صبر كني تا گره ي كارت باز شود با كسي در اين مورد صحبت نكن و از خصومت بپرهيز . به زودي تغيير محسوسي در زندگيت پديد مي آيد به خداوند توكل كن و منتظر بمان.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.