اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د ب ج

از چيزي دلخور يا غمگين هستي . فكرش را از سرت بيرون كن . در روزي به رويت گشوده است به زودي از يكي از خويشان چيزي به تو ميرسد متواضع باش و تكبر را كنار بگذار . در چند روز آينده خبر خوشي به تو ميرسد . اگر قصد سفر داري برو زيرا هم موجب شادي خودت و هم دوستان و آشنايان ميشود . به زودي كارها بر وفق مراد تو ميشود


Powered by Batflat.