اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د د آ

طالعت روشن است موفقيت خوبي در پيش داري بر بدخواهان و مخالفان پيروز ميشوي و به مراد و مقصود ميرسي تا چند روز آينده خبري خوشحال كننده به تو ميرسد. اگر قصد ازدواج يا معامله اي داري به آن عمل كن با زنان گفتگو يا بگو مگويي خواهي داشت اما رنجي به تو نميرسد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.