اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

د ج آ

اين نيت كه كردي خوب نيست . زندگي بر تو تلخ خواهد شد . چندي است كه دلت يكجا نيست . به چه كنم چه كنم گرفتار شده اي براي رفع اين حالت به خدا توكل كن مدتي است كه به كسي دل بسته اي و از خيال او بيرون نمي آيي از او بگذر . خداوند بهتر از آن نصيب تو خواهد كرد . در كارها صبور باش . آينده  روشني داري و از همه غمها دور ميشوي اگر قصد سفر يا معامله اي داري انجام بده از آن نفع خواهي برد

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.