اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

ج آ ‌آ

به آنچه نيت كرده اي ميرسي اما بايد منتظر بماني . از اعمال بد دوري كن تا از غم و رنج در امان بماني . از فكر بد و پول حرام دوري كن ، خداوند روزي تو را به تو حواله كرده است . به زودي يك خبر خوشحال كننده به تو ميرسد كه تغييراتي در زندگي تو به وجود مي آورد اگر در همه امور به خداوند توكل كني به مقصودت مي رسي.

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.