اینفو نتیجه فال ابجد یا فال چوب

ج د د

با اين قصد و نيتي كه در سر داري ممكن است سلامتت به خطر بيا فتد بهتر است آن را از سر بيرون كني وگرنه صدمه ي سختي خواهي ديد . كسي به تو طعنه ميزند از او دوري كن . اگر در همه ي امور به خدا توكل كني در كارت گشايش پيدا ميشود وبه مقصود ميرسي .

برای گرفتن فال مجدد به صفحه قبل بازگردید

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.