غذا با ماهی جزو سالم‌ترین انواع غذاهاست که به همه رده‌های سنی توصیه اکید می شود.

اما هرنوع ماهی چقدر کالری دارد؟

کالری ماهی ها ی خام

نوعمیزان کالرینوعمیزان کالری
 

اردک ماهی

(100 گرم)

88 

شمشیر ماهی

(100 گرم)

120
 

ازون برون

(100 گرم)

115 

صدف

(100 گرم)

86
 

خاویار

(100 گرم)

252 

کیلکا

(100 گرم)

158
 

خرچنگ

(100 گرم)

87 

کوسه

(100 گرم)

130
 

سفره ماهی

(100 گرم)

117 

گربه ماهی

(100 گرم)

105
 

شاه ماهی

(100 گرم)

158 

لابستر

(100 گرم)

90
 

میگو

(100 گرم)

106 

ماهی سفید

(100 گرم)

134
 

ماهی تن

(100 گرم)

 

103

 

ماهی  قزل آلا

(100 گرم)

138
 

ماهی حلوا

(100 گرم)

90 

ماهی کپور

(100 گرم)

162
ماهی ساردین

کنسرو شده در روغن

(100 گرم)

820 

ماهی کفشک

(100 گرم)

90
ماهی سالمون

قرمز نروژی

(100 گرم)

168 

ماهی مرکب

(100 گرم)

175
 

ماهی سرخو

(100 گرم)

100 

ماهی هامور

(100 گرم)

92

کالری ماهی ها ی بخار پز

ماهی خاردار

بخار پز

(100 گرم)

117ماهی آزاد

بخار پز

(100 گرم)

206
ماهی روغنی

بخار پز

(100 گرم)

105نیزه ماهی

بخار پز

(100 گرم)

155