اینفو طالع بینی مصری متولدین بهمن ماه

طالع بینی مصری متولدین بهمن ماه


شناخت شخصیت افراد متولد بهمن ماه با طالع بینی مصری

 

متولدين دهه اول اين ماه، عموماً تندرو – ستيزه‎گر و بعضاً عكس‎العملي ناشناخته دارند. جايي كه مي‎بايستي عصباني شوند، ساكت مي‎مانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غير عادي نشان دهند. اين افرائ در تربيت فرزندان كوشا – از نظر خودي بداخلاق، ولي از نظر ديگران خوش اخلاق جلوه مي‎كنند. اينان سخاوتمند – با گذشت – مذهبي – پاي‎بند به احكام و مباني اخلاقي خانواده – عموماً داراي ثبات شغلي و شخصيتي – بعضاً داراي مصونيبت ذاتي نسبت به بيماريها – داراي طول عمر – در مقابله با خطرات نوعي غانرژي و قدرت در خود احساس مي‎كنند، اما با اين حال تحمل آنها در مواجهه با مشكلات و در مواقع بحراني محدود مي‎باشد. اين افراد گاه دچار افسردگي و اضطراب مي‎شوند – در شرايط مناسب و هدايت درست، فضايل انساني عالي در آنها تثويت و شكوفا مي‎شود- اين افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اينان سرپرستان خوبي براي همسر و فرزندان خود مي‎باشند – اغلب علاقمند به طبيعت و سير و سفر هستند – اينان طرفدار ثبات شغلي – علاقمند به زندگي جمعي و پذيرش مسئوليت‎هاي سنگين مي‎باشند .

اين افرائ عموماً از نوعي تعصب قومي و فاميلي برخوردار مي‎باشند. چنانچه شكست بزرگي بر آنها تحميل شود، بدترين جنبه شخصيتي آنان ظاهر مي‎شود – متولدين اين دهه عموماً كنجكاو – تيزبين – تا حدي سهل انگار – اهل سرفه جويي و پس‎انداز – اماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلي – عموماً داراي روحيه‎اي شاد و امديوار – افرادي مردم‎دار – كمتر دهن‎بين و تلقين‎پذير – گاه تك رو و يكدنده – اغلب افرائي قابل اعتماد و امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎آميز – در عين اجتماعي بودن، گاه طالب تنهايي و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدين اين دهه عموماً مديريت در امور شغلي و اداري – صنعت كشاورزي و دامداري – وكالت – مشاور امور مالي – نمايندگي – واسطه‎گي و غيره مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً زود رنج – احساساتي – در امور خانوادگي خوش اخلاق و داراي مديريت خوب – گاه مدمدمي مزاج و لجباز – عموماً كم حرفل – اغلب بد گمان – در قضاوت عجول – افرادي وطن‎پرست و در مواقع جنگ، كارساز – بعضاً ظاهربين و تلقين‎پذير – نفع طلب – باهوش و زيرك – در خانواده داراي رفتاري شغلي و اقتصادي فعال – در اغلب امور محتاط – در كار خريد و فروش موفق – در امور اجتماعي فعال، اما غير ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطي – ذاتاً افرادي خوددار و تودار – از لحاظ عاطفي متغير – بعضاً داراي افكار و ايده‎هاي خوب، اما در اجراي آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق براي اين افراد، نظامي‎گري – پليسي – تجارت خارجي – امور سياسي – امور مالي و دفتر – حسابداري  و حسابرسي و .... مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماه از نظر روحي و جسمي مقاوم – داراي خصلت‏هاي وراثتي – در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً گوشه‎گير – مختاط و گريزان از نوآوري – مصلحت انديش – در امور خانوادگي با حس مسئوليت و داراي رفتار منطقي – فردي عاطفي و متعصب – اهل معاشرت و دوستي، اما بيشتر در چارچوب خانوادگي و فاميلي – پرتلاش و پرانرژي اما زود خسته مي‎شوند – زود منفعل و زود آرام مي‎شوند – به دليل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎هاي خود مي‎رسند – اغلب در امور ماي و اقتصادي، استعداد خوبي از خود نشان مي‏دهند – داراي افكار و انديشه‎هاي خوبي هستند، اما بيشتر در چارچوب تئوري مي‎مانند و كمتر به آنها عمل مي‎كنند – اين افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعاليت و اميدوار به آينده مي‎باشند – در امور خانوادگي نيز صبر و حوصله خوبي از خود نشان مي‏دهند – قدرت همسويي و تطبيق با هر شرايط را دارند – اغلب در جايي كه منافع آنان ايجاب كند، افكار و عقيده خود را تغيير مي‏دهند – عموماً به پوشش ظاهري، خوراك و پاكيزگي محل زندگي خود اهميت مي‎دهند – در جمع خانواده افرادي صميمي و با محبت هستند – معمولاً در مسائل خانوادگي اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب ثبات شغلي بوده ولي گاه تغيير شغل مي‎دهند – اين افراد عموماً پايبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادي موقعيتي متوسط دارند – اينان به مهماني و تفريح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بين هستند – عموماً نوعي حس خودبيني و شهوت پرستي در آنها ديده مي‎شود – اغلب اهل معاشرت با هر قشري هستند – بعضاً ظاهري جذاب دارند – اينان اهل دروغ مصلحت‎آميز بوده و مشاور خوبي براي دوستان و نزديكان مي‎باشند – اين افراد به طبيعت و زيبايي‎هاي آن علاقمند بوده اهل سير و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعي و بذله‎گويي است – اين افراد عموماً مهربان – بخشنده – داراي قوه تشخيص خوب – خود متكي – واقع بين – بعضاً داراي رفتاري ايماني و عرفتي – طرفدار محرومين و مظلومين هستند .

مشاغل مناسب براي اينان: امور سياسي – روحاني – مربي‎گري – امور مالي و اقتصاد – امور نظامي و اطلاعاتي – كارمند دفتري – امورات مذهبي – كار در مراكز خيريه و .... مي‎باشد .

بازگشت به صفحه قبل


Powered by Batflat.