اینفو طالع بینی و فال میوه مورد علاقه شما

میوه مورد علاقه و شخصیت افراد

میوه مورد علاقه و شخصیت افراد

در این تست روانشناسی با انتخاب میوه مورد علاقه تان به شخصیت خود پی می برید.

اگر ظرفی پر از میوه های زیر، مقابل شما باشد، کدام را انتخاب می کنید؟

سیب، پرتقال، هلو، گلابی، گیلاس، موز، نارگیل، انگور سیاه و آناناس

 

سیب

اگر سیب میوه مورد علاقه شماست فردی افراطی هستید که از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهنید رک گو هستید و از مسافرت لذت می برید می توانید خیلی خوب رهبری یک گروه را به عهده بگیرید و کارها را پیش ببرید اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید که این انگیزه شما از نظر اطرافیان بی همتاست


پرتقال

فردی صبور و پر طاقت هستید که اراده تان بسیار قوی است دوست دارید کارها را به اهستگی ولی بطور جدی انجام دهید خجالتی هستید و نزد اطرافیانتان قابل اعتمادید شریک زندگی خود را با دقت و تمام احساس قلبیتان انتخاب می نمایید و از هر گونه مشاجره و ناسازگاری اجتناب می کنید .


هلو

رفتار دوستانه ای دارید رک گو و پر حرف هستیدکه به جذابیت شما می افزاید رفتار ناشایست دیگران را خیلی سریع می بخشید و فراموش می کنید برای رفاقت ارزش زیادی قائلید و رگه هایی از استقلال طلبی و بلند پروازی درشخصیت شما دیده می شود که باعث شده شخصی زرنگ و فعال جلوه کنید کمال طلب احساساتی صادق و با وفا هستید. بر هر حال دوست ندارید همه امیال خود را در مقابل دیگران نشاندهید.


گلابی

اگر تمام توجه تان رابه کرای معطوف کنید می توانید آن را با موفقیت انجام دهید گاهی در انجام کارهایتانبی ثبات و متعییر هستید و مایلید که از نتایج سعی و تلاش خود خیلی سریع مطلع شویداز شرکت در بحث های خوب و مفید لذت می برید بی طاقت هستید و زود هیجان زده می شویدبا توجه به اینکه به سرعت دوستی های خود را بر هم می زنید نگهداری رفقا برای شماچندان ساده به نظر نمی رسد.


گیلاس

اگر گیلاس میوه مورد علاقه شماست زندگی همیشه برایتان شیرین نیست و اغلب با فراز و نشیب های زندگی مواجه می شوید بجایداشتن در آمدی جزئی به شیوه ای برای دریافت مقداری زیادی پول فکر  می کنید ذهن خلاقی دارید و به دنبال فعالیت های خلاقانه هستید یک شریک زندگی صادق و با وفامحسوب می شوید و لی ابراز احساسات برایتان کار ساده ای نسیت خانه شما در حکم پناهگاهتان است و از هیچ چیزی به اندازه اینکه در کنار فامیل های نزدیک و افرادمورد علاقه تان باشید لذت نمی برید


موز

فردی با محبت ملایم خونگرم و دلسوز هستید اغلباوقات از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و کمی احساس ترس در شما دیده می شود برخی مواقع مردم از اخلاق خوب شما سو استفاده می کند شریک زندگی خود را تحت هر شرایطی که از نظر روحی و جسمی داشته باشید می پرستید و ارتباطات شما با دیگران در وضعیت متعادلی قرار دارد.


نارگیل

جدی متفکر و اندیشمند هستید اگر چه از روابط اجتماعی تان لذت می برید ولی در انتخاب شریک زندگی بسیار سخت گیر هستید در کارهایتان سر سختی و سماجت دارید ولی لزوما بیپروا نیستید زیرکی تیزهوشی و گوش به زنگ بودن از دیگر خصوصیات شخصیتی شماست بایدمطمئن شوید که در هر زمینه ای و به ویژه از لحاظ شغلی در راس امور قرار دارید شریکزندگی شما باید فرد باهوشی باشد احساسات در زندگی برای شما مهم است ولی به طور حتم برایتان همه چیز نیست!


انگورسیاه

به طور کلی فردی مودبی هستید به سرعت عصبانی می شوید ولیخیلی سریع به حال اولیه باز می گردید از زیبایی در هر نوع ان لذت می برید فردمحبوبی هستید شما سرشت خونگرم و سخاوتمند دارید. میل زیادی برای زندگی در شما موجمی زند و از انجام هر کاری که می کنید لذت می برید شریک زندگی تان باید در هیجاناتشما سهیم شود و از پیشنهاداتتان لذت ببرید.


آناناس

به سرعت تصمیم می گیرید و در انجامکارهایتان سریع و چابک هستید تغییرات شغلی شما را نمی ترساند که این موضوع یکی ازبرتری های شخصیت شماست توانایی استثنایی در سازماندهی کارهایتان دارید و از حجمزیاد وضایف اطرافتان نمی هراسید سعی دارید در ورابط خود با دیگران متکی به نفس صادقو درستکار باشید دوستان خود را خیلی سریع انتخاب نمی کنید ولی اگر شخصی را برگزینیدتا آخر عمر با شما خواهد بود به ندرت احساساتی می شوید و شریک زندگی تان اغلب تحتتاثیر یکرنگی شما قرار می گیرد ولی اجازه ندهید که به دلیل عدم توانایی شما درابراز محبت نا امید شود.

Powered by Batflat.