اینفو طالع بینی و فال هندی مردان متولد آبان

طالع بینی و فال هندی مردان متولد آبان

طالع بيني هندی و تحليل شخصيت آقایان متولد آبان

 

جذابيت مغناطيسي او سبب ميشود كه جهان از چرخش حول محور خود باز بايستد و در جهت مخالف بچرخد . او خيلي قوي است . او كسي است كه همه ، بويژه زنان تقريباً هركاري برايش انجام مي دهند . بعضي از دخترها همه جا به دنبال او مي گردند(حتي شما). مردان متولد برج آبان رؤساي شركت ،مؤسسه يا سازمان ها هستند .

او پوستي به رنگ سبزه تيره، مويي مشكي و چشماني سياه دارد . البته شايد كسي هم پيدا شود كه  بور باشد. اما تعداد اين گروه در مقايسه با گروه قبل خيلي كم است . او حتي وقتي صورت خود را اصلاح مي كند ، به نظر ميرسد كه چند روز است اصلاح نكرده . او چشماني نافذ دارد آن چنان كه اگر مستقيم به چشمهاي شما نگاه كند، آشفته خواهيد شد ! اغلب زن و مرد متولد برج آبان با عينك ورزشي عجيب و غريب و يا لنزهاي آنچناني، چشمهاي خود را بيشتر به نمايش مي گذارند . خيلي ناراحت كنند ه است كه نوروز او را لباس گرم و عينك آفتابي ببينيد.

وي احتمالاً غذا هم زياد مي خورد ، اضافه وزن پيدا مي كند . هرچند عميقاً مي خواهد خوش هيكل باشد . اودر روابطش بسيار صادق است . به طور ايده ال زن ظريف و پر جنب و جوش متولد برج حوت (دوماهي) شريكي مناسب براي اوست ،اگر همسر شما متولد برج آبان است بايد به او كاملاً اعتماد كنيد و حتي وقتي اشتباه مي كند، معتقد باشيد كه او درست مي گويد و اشتباه نكرده است. او به هيچ وجه نمي خواهد شما رقيب او باشيد .

تا زماني كه بتواند حسادت خود را كنترل كند ، پدر خوبي است . او بيش از ديگر مردان متولد برجهاني تير . اسفند احساسات خود را نسبت به بچه ها نشان مي دهد . او با خوشحالي به شما اجازه مي دهد كه از نوزاد مراقبت كنيد.

او مشغله ذهني را در روابطش دخالت مي دهد .

قبول كنيد كه بيشتر متولدين برج آبان معني كامل آشفتگي و آشوب هستند است . آنها اعتماد به نفس دارند و خود را چنان تشويق و ترغيب مي كنند كه حتماً بهت زده خواهيد شد و آرزو مي كنيد كه مثل او باشيد ، عليرغم همه اينها اونگراني ، ترس و اوهام زيادي دارد . فراموش نكنيد كه او آدمي جنجالي است

بازگشت به صفحه قبل

Powered by Batflat.