اینفو #intresting

مجموعه کلمات عوامانه فارسی

مجموعه کلمات عوامانه فارسی
آیا تا به حال به کلماتی برخورد کرده اید که معنی آن ها را نمی دانید ولی به روی زبان شما و اطرافیانتان می چرخد؟ تا حالا شده در موردشون فکر کنید و معانی آن ها را بدانید؟ در این مقاله برای شما مجموعه ای از کلمات را گرد آورده ایم که شما میتوانید معنی بسیاری از کلمات را فرا بگیرید. این کلمات بر حسب حروف الفبا می باشند .


Powered by Batflat.