فال چیست ؟  به طور کلی فال ابزاری برای پیشگویی آینده به روش های فراطبیعی است و سالیان سال است که از آن در سراسر جهان استفاده می شود . خیلی ها معتقد هستند این ابزار یک خرافات است و عده ای دیگر نیز بسیار آن را قبول دارند که دلیل آن  نزدیک بودن نتیجه فال به اتفاقاتی بوده که در زندگی ان ها اتفاق افتاده است . اما در کل می توان گفت که نظریه و قانون علمی پشت این پیشگویی وجود نداشته و اکثر کسانی که آن را به عنوانی روشی کارساز و ارزشمند قبول دارند ، در اصل به آن ایمان دارند  .

همچنین در کنار فال ، ابزار دیگری نیز وجود دارد که به آن طالع بینی می گویند . طالع بینی نیز به ابزاری گفته می شود که توسط آن می توان از آینده و سرنوشت یک فرد مطلع شد اما با این تفاوت که فرد بعد از اطلاع از آن ، نمی تواند آینده خود را عوض کند و  در اصل سرنوشت آن شخص مشخص شده است . به طور معمول طالع بینی به کمک صور فلکی مشخص می شود و بسیاری به اشتباه آن را با فال یکسان می دانند .

در بحث فال گیری ، افرادی که فال مردم را می گیرند به فال گیر مشهورند و هر کدام برای انجام عمل فال گیری دارای روش های عمومی و اختصاصی خود هستند . روش های عمومی فال گیری در کشور ما بیشتر شامل فال قهوه ، فال حافظ ، فال تاروت ، فال انبیا و فال میوه می شود و هر فرد بسته به اعتقاد خود یکی از روش های نام برده را انتخاب و پیش فال گیری می رود که روش عمومی فال گیری اش با روش مورد علاقه آن فرد یکی باشد .

فال قهوه توسط ته مانده  قهوه ترک گرفته می شود و فرد پس از نوشیدن یک فنجان کوچک از قهوه ترک ، ته مانده قهوه خود را  تهویل فرد فال گیری می دهد . روش دیگر در امر فال گیری ، فال حافظ است که نزد ایرانیان بسیار ارزشمند شناخته می شود . در این روش فرد فالگیر یک کتاب اشعار حافظ را در دست می گیرد و از فرد متقاضی می خواهد که نیت بکند . سپس به صورت اتفاقی یک صفحه از کتاب را باز می کند و شعر سمت راست صفحه را برای فرد متقاضی می خواند .  به دلیل عرفانی و عاشقانه بودن اشعار حافظ  ، نتیجه چنین فال هایی بسیار نیکو و پسندیده بوده و به همین خاطر است که ایرانیان در مراسم بسیار شاد از این نوع فالگیری استفاده می کنند . برای مثال در طولانی ترین شب سال ( شب یلدا ) و مراسم ازدواج از این روش فالگیری استفاده می شود . فال تاروت نیز بر اساس یک سری کارت بازی قدیمی گرفته می شود که نسبت به دو روش فال گیری ذکر شده دارای پیچیدگی بیشتری می باشد . روش های فالگیری زیادی وجود دارد که 3 روش نام برده دارای محبوبیت بسیاری نزد مردم کشور ما دارد .