این فال با هفت کارت انجام شده و برای سوال های مهم از ان استفاده می شود.برای انجام این فال احتیاج به کارت شخصی نیست. فردی که برایش فال گرفته می شود باید کارت ها را بر زده و هفت کارت از میان انها انتخاب کند.کارت ها به ترتیب از اول تا هفتم به طریقی که مشاهده می کنید و با چهره کارت ها به سمت بالا که دیده شوند قرار می گیرند در صورت تمایل می توانید کارت ها را مستقیم و بدون قوس یاحالت نعل اسب قرار دهید،فرقی ندارد.

کارت اول: در مورد گذشته مسیله ای که مطرح شده

کارت دوم: زمان حال

کارت سوم: اینده نزدیک

کارت چهارم: در مورد نکات پیش بینی نشده

کارت پنجم: اطرافیان

کارت ششم: دوست و دشمن

کارت هفتم: نتیجه نهایی

چگونگی تفسیر این فال :

 معانی کارت های ورق : سری دل ♥ 

 شاه: سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صمیمی.توصیه ای خوب

 دام: قابل اطمینان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی

 سرباز: یک دوست خوب.یک دوست نزدیک.جوانی با موهای روشن.خوش طینت.مهربان.شاید شخصی با رفتار بچه گانه

 ده: خوش شانسی.خوشبختی

 نه: کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق

 هشت: دیدار ها.دیدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن

 هفت: یک شخص غیر قابل اعتماد.خیال پردازی.غیر واقع بینی.توقعات.قول های وفا نشده

 شش: خوش شانسی غیر منتظره.سخاوت.تجدید یک دوستی قدیمی.امکان دریافت کمک

 پنج: حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن یک رابطه یا دوستی.در تصمیم گیری دقت کنید.غم

 چهار: تغییرات.امکان مسافرت.امکان به تعویق افتادن.ازدواج دیر

 سه: نوعی اخطار.احتیاج به دقت و توجه. چیزی نگویید که بعدا پشیمان شوید

 دو: دوستی.امکان روابط عاطفی.یک رابطه شغلی یا عاطفی.موفقیت.ثروت

 اس: تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

 معانی کارت های ورق : سری خاج 

 اس: توازن،هماهنگی،مالکیت،بدست آوردن،عشق و خوشبختی،ثروت،سلامتی،نامه ای در رابطه با پول،تلاش جدید

 شاه: مردی با موهای تیره.صادق.صمیمی.سخاوتمند

 دام: زنی با موهای تیره.جذاب.کارگشا.بخود مطمین

 سرباز: یک دوست قابل اطمینان.جوانی با موهای تیره.خوش شانس.عامی

 ده: دریافت پول از طریقی غیر منتظره.هدیه.خوش شانسی.مسافرت

 نه: یک رابطه عاطفی جدید.لجوج نباشید.لجاجت

 هشت: جناح مخالف.مشکلات شخصی یا شغلی.حسادت.طمع.در تصمیم گیری عجله نکنید

 هفت: ثروت.موفقیت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بیجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد.

 شش: موفقیت در کسب.دریافت کمک مالی.نتیجه موفقیت امیز

 پنج: دوستان جدید.کمک از جانب دوست یا همسر.مشاجره جزیی

 چهار: بد شانسی.دروغ.خیانت.تغییرات نامطلوب

 سه: ازدواج یا توافقی موفقیت امیز.ازدواج با شخصی ثروتمند.افراد و وقایع مفید

 دو: ناراحتی.مخالفت.شایعه

 معانی کارت های ورق : سری خشت 

◊ اس: انگشتر یا حلقه.جواهر.پول.نامه

◊ شاه: لجوج.با نفوذ.مردی با موهای روشن

◊ دام: شوخ طبع.سطح بالا.زنی با موهای روشن.عاشق مهمانی و غیبت

◊ سرباز: جوانی با موهای روشن.مردی از اقوام.سرزنده

◊ ده: مسافرت.تغییر و تحولات مفید

◊ نه: امکانات شغلی جدید.فعالیت.امکان و شانس بهبود وضعیت مالی

◊ هشت: ازدواج دیر وقت.فراز و نشیب های مالی

◊ هفت: یک هدیه یا خبر غیر منتظره.مشکلات شغلی

◊ شش: هشدار در مورد ازدواج مجدد.مشکلات ازدواج مجدد

◊ پنج: ملاقات های مفید.موفقیت شغلی

◊ چهار: میراث.بهبود وضعیت مالی

◊ سه: دعاوی شخصی یا قضایی.نامه رسمی یا قضایی

◊ دو: یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.یک رابطه عشقی که موجب نا رضایتی دیگران است.همکاری شغلی

 معانی کارت های ورق : سری پیک 

 اس: مشکلات.یک رابطه عاطفی توام با مشکل.مرگ

 شاه: مردی با موهای تیره.جاه طلب.قدرت طلب.با رفتار سرد

 دام: زنی با موهای تیره.فریبا.جذاب.بی مرام.بیوه

 سرباز: جوانی با موهای تیره.شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین. با رفتار سرد

 ده: نگرانی.بد شانسی.محبوس.خبرهای بد.محروم

 نه: تاخیر.مجادله.افسردگی.ضعف.نابودی.عصبانیت مفرط.مرگ. بدشانسی در همه موارد

 هشت: ناراحتی.مخالفت.بهم خوردن نقشه ها و برنامه ها.بی توجهی دوستان.فسخ

 هفت: هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.از دست دادن یک دوست.یک تعهد غیر منتظره.هشدار در مورد شکست.غم

 شش: بهبود شرایط زندگی.بهبودی های مختصر.پشت سر گذاشتن شرایط سخت

 پنج: تشویش.اضطراب.دخالت دیگران.کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود

 چهار: حسادت.دردسر شغلی.نگرانی مالی و شغلی.بیماری

 سه: جدایی. جدایی ناشی از بی اعتمادی

 دو: رسوایی.فریب.حیله.تغییرات نا مطلوب.سخن چینی.جدایی

تکرار کارت ها

در هر کدام از انواع فال های ذکر شده اگر کارتی دو بار و یا بیشتر تکرار شده باشد مفهوم بخصوصی دارد که باید در تفسیر خود به آن توجه کنید

دو بار تکرار
سه بار تکرار
چهار بار تکرار

اس: همکاری و گردهمایی.

اگر دل و گشنیز بود یعنی ازدواج

اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نا مطلوب،خبر خوب،افتخار.سر بلندی

شاه: همکاری شغلی،حمایت،جایزه،موفقیت

دام: غیبت،کنجکاوی،ملاقات با دوست مونث،خیانت به اعتماد.دیدار،معاشرت،رسوایی

سرباز: عدم توافق،دوستان غیر واقعی،بحث و جدل،نبرد،جشن

ده: بهبود شرایط.

اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج،بهم خوردن نقشه ها،موفقیت حتمی

نه: سود جزیی،سلامتی،به وقوع پیوستن ارزو

هشت: بی احتیاطی.

اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو،زمان نامناسب برای برنامه های مهم،نگرانی شدید،مسیولیت زیاد

هفت: تفریح

اگر دل و خشت بود یعنی عشق،کسالت جزیی،تبانی

شش: مقابله،کار سخت،مسایل غیر منتظره

پنج: مسایل شخصی،نا رضایتی،بدست اوردن یک میل شخصی

چهار: نا استوار،از هم پاشیده شدن شالوده،مکان امن

سه: انتخاب،استوار،امید

دو: جدایی،تغییر جهت،بر سر دو راهی