اینفو #cards

فال ورق نعل اسب

فال ورق نعل اسب

این فال با هفت کارت انجام شده و برای سوال های مهم از ان استفاده می شود.برای انجام این فال احتیاج به کارت 
فال ورق رومانی

فال ورق رومانی

این فال با ۲۱ کارت و در سه ردیف هفت تایی انجام می شود شخصی که برایش فال گرفته می شود باید هفت کارت انتخاب کند که این هفت کارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشکیل می دهند. هفت کارت بعدی ردیف دوم و اخرین هفت کارت ردیف سوم را می سازند.Powered by Batflat.