این فال با ۲۱ کارت و در سه ردیف هفت تایی انجام می شود شخصی که برایش فال گرفته می شود باید هفت کارت انتخاب کند که این هفت کارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشکیل می دهند. هفت کارت بعدی ردیف دوم و اخرین هفت کارت ردیف سوم را می سازند.

ردیف اول در باره گذشته

ردیف دوم درباره حال

 ردیف سوم در مورد اینده سوال مطرح شده است.

توجه داشته باشید که در فال ورق هر چه تعداد کارت ها بیشتر باشد ، بهم آمیختن معانی کارت ها و تفسیر فال نیز دشوار تر شده و به تجربه بیشتری نیاز دارد.

چگونگی تفسیر این فال :

 معانی کارت های ورق : سری دل 

شاه: سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صمیمی.توصیه ای خوب

دام: قابل اطمینان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی

سرباز: یک دوست خوب.یک دوست نزدیک.جوانی با موهای روشن.خوش طینت.مهربان.شاید شخصی با رفتار بچه گانه

ده: خوش شانسی.خوشبختی

نه: کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق

هشت: دیدار ها.دیدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن

هفت: یک شخص غیر قابل اعتماد.خیال پردازی.غیر واقع بینی.توقعات.قول های وفا نشده

شش: خوش شانسی غیر منتظره.سخاوت.تجدید یک دوستی قدیمی.امکان دریافت کمک

پنج: حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن یک رابطه یا دوستی.در تصمیم گیری دقت کنید.غم

چهار: تغییرات.امکان مسافرت.امکان به تعویق افتادن.ازدواج دیر

سه: نوعی اخطار.احتیاج به دقت و توجه. چیزی نگویید که بعدا پشیمان شوید

دو: دوستی.امکان روابط عاطفی.یک رابطه شغلی یا عاطفی.موفقیت.ثروت

اس: تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

 معانی کارت های ورق : سری خاج ♣

اس: توازن،هماهنگی،مالکیت،بدست آوردن،عشق و خوشبختی،ثروت،سلامتی،نامه ای در رابطه با پول،تلاش جدید

شاه: مردی با موهای تیره.صادق.صمیمی.سخاوتمند

دام: زنی با موهای تیره.جذاب.کارگشا.بخود مطمین

سرباز: یک دوست قابل اطمینان.جوانی با موهای تیره.خوش شانس.عامی

ده: دریافت پول از طریقی غیر منتظره.هدیه.خوش شانسی.مسافرت

نه: یک رابطه عاطفی جدید.لجوج نباشید.لجاجت

هشت: جناح مخالف.مشکلات شخصی یا شغلی.حسادت.طمع.در تصمیم گیری عجله نکنید

هفت: ثروت.موفقیت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بیجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد.

شش: موفقیت در کسب.دریافت کمک مالی.نتیجه موفقیت امیز

پنج: دوستان جدید.کمک از جانب دوست یا همسر.مشاجره جزیی

چهار: بد شانسی.دروغ.خیانت.تغییرات نامطلوب

سه: ازدواج یا توافقی موفقیت امیز.ازدواج با شخصی ثروتمند.افراد و وقایع مفید

دو: ناراحتی.مخالفت.شایعه

 معانی کارت های ورق : سری خشت 

اس: انگشتر یا حلقه.جواهر.پول.نامه

شاه: لجوج.با نفوذ.مردی با موهای روشن

دام: شوخ طبع.سطح بالا.زنی با موهای روشن.عاشق مهمانی و غیبت

سرباز: جوانی با موهای روشن.مردی از اقوام.سرزنده

ده: مسافرت.تغییر و تحولات مفید

نه: امکانات شغلی جدید.فعالیت.امکان و شانس بهبود وضعیت مالی

هشت: ازدواج دیر وقت.فراز و نشیب های مالی

هفت: یک هدیه یا خبر غیر منتظره.مشکلات شغلی

شش: هشدار در مورد ازدواج مجدد.مشکلات ازدواج مجدد

پنج: ملاقات های مفید.موفقیت شغلی

چهار: میراث.بهبود وضعیت مالی

سه: دعاوی شخصی یا قضایی.نامه رسمی یا قضایی

دو: یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.یک رابطه عشقی که موجب نا رضایتی دیگران است.همکاری شغلی

 معانی کارت های ورق : سری پیک 

اس: مشکلات.یک رابطه عاطفی توام با مشکل.مرگ

شاه: مردی با موهای تیره.جاه طلب.قدرت طلب.با رفتار سرد

دام: زنی با موهای تیره.فریبا.جذاب.بی مرام.بیوه

سرباز: جوانی با موهای تیره.شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین. با رفتار سرد

ده: نگرانی.بد شانسی.محبوس.خبرهای بد.محروم

نه: تاخیر.مجادله.افسردگی.ضعف.نابودی.عصبانیت مفرط.مرگ. بدشانسی در همه موارد

هشت: ناراحتی.مخالفت.بهم خوردن نقشه ها و برنامه ها.بی توجهی دوستان.فسخ

هفت: هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.از دست دادن یک دوست.یک تعهد غیر منتظره.هشدار در مورد شکست.غم

شش: بهبود شرایط زندگی.بهبودی های مختصر.پشت سر گذاشتن شرایط سخت

پنج: تشویش.اضطراب.دخالت دیگران.کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود

چهار: حسادت.دردسر شغلی.نگرانی مالی و شغلی.بیماری

سه: جدایی. جدایی ناشی از بی اعتمادی

دو: رسوایی.فریب.حیله.تغییرات نا مطلوب.سخن چینی.جدایی

تکرار کارت ها

در هر کدام از انواع فال های ذکر شده اگر کارتی دو بار و یا بیشتر تکرار شده باشد مفهوم بخصوصی دارد که باید در تفسیر خود به آن توجه کنید

دو بار تکرار
سه بار تکرار
چهار بار تکرار

اس: همکاری و گردهمایی.

اگر دل و گشنیز بود یعنی ازدواج

اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نا مطلوب، خبر خوب،افتخار.سر بلندی

شاه: همکاری شغلی،حمایت،جایزه،موفقیت

دام: غیبت،کنجکاوی،ملاقات با دوست مونث،خیانت به اعتماد.دیدار،معاشرت،رسوایی

سرباز: عدم توافق،دوستان غیر واقعی،بحث و جدل،نبرد،جشن

ده: بهبود شرایط.

اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج،بهم خوردن نقشه ها،موفقیت حتمی

نه: سود جزیی،سلامتی،به وقوع پیوستن ارزو

هشت: بی احتیاطی.

اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو،زمان نامناسب برای برنامه های مهم،نگرانی شدید،مسیولیت زیاد

هفت: تفریح

اگر دل و خشت بود یعنی عشق،کسالت جزیی،تبانی

شش: مقابله،کار سخت،مسایل غیر منتظره

پنج: مسایل شخصی،نا رضایتی،بدست اوردن یک میل شخصی

چهار: نا استوار،از هم پاشیده شدن شالوده،مکان امن

سه: انتخاب،استوار،امید

دو: جدایی،تغییر جهت،بر سر دو راهی